قابل توجه درخواست کنندگان استفاده ازخدمات شیفت شب کتابخانه:

لطفا از درج اطلاعات شخصی در فایل رزومه ارسالی، خودداری فرمایید.

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۶/۲۴ - ۸:۴۸:۲۶

فرم ثبت نام استفاده از شیفت شب کتابخانه

برای استفاده از شیفت شب کتابخانه ملی لطفا این فرم را تکمیل کنید. 

  • حذف