روایت تاریخی

به مناسبت 7 تیر، سالروز شهادت آیت الله بهشتی(ره) و یارانش

سرپيچی از قانون؛‏

چراغ قرمز اول رو كه رد كرد، بهشتی خيلی تحمل كرد كه چيزی نگه. دومين چراغ بود كه ديگه صداش در اومد. گفت: اگه از اين هم بگذری ديگه نمی شه پشت سرت نماز خواند. تكرار گناه صغيره ...

طرف با حالت حق به جانبی گفت: اينها قانون طاغوته بايد سرپيچي كرد. بهشتی با ناراحتی دست گذاشت رو داشبورد و محكم گفت: اينها قوانين انسانيه، عين انسانيت ...

منبع: http://manbarak.blogfa.com/post/165

 

تصویر تاریخی

به مناسبت 1 تیر، روز اصناف

به مناسبت 1 تیر، روز اصناف

 

قپانداری و توزیع اجناس در دوره قاجار؛

شناسۀ سند: 2974

منشأ: آرشیو ملی ایران

رنگ: سياه و سفيد - قطع: 20×25س م.

تاريخ: - محل: -  عكاس: -