معرفی

از جمله وظایف مصرح در اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ، پرداختن به حوزه مطالعات ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی است. انتشار فصلنامه نامه ایران و اسلام نیز بر همین مبنا انجام می‌شود و به نشر مقالات و نقد معرفی کتاب‌های منتشر شده در این حوزه می‌پردازد.

«نامه ایران و اسلام » دربرگیرنده مقالاتی تحقیقی در پهنه‌ای وسیع از تاریخ و فرهنگ ایران و اسلام مشتمل بر تاریخ و جغرافیای تاریخی، زبان و ادبیات و عرفان، تاریخ علم، فلسفه، کلام و فرق، متن پژوهی، تراجم احوال دانشمندان و رجال سیاسی و مباحث مربوط به نسخه های خطی است.

صفحه حقوقی

صاحب امتیاز : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول : غلامرضا امیرخانی

سردبیر: سید صادق سجادی

مدیر داخلی : سید محمد حسین حکیم

 

هیات تحریره :

سید علی آل داوود (دایره‌المعارف بزرگ اسلامی ) ،

محمود امید سالار ( دانشگاه کالیفرنیا، ارواین ) ،

غلامرضا امیرخانی ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی ) ،

سید عبدالله انوار ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی ) ،

علی اوجبی ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی ) ،

مصطفی بروجردی ( دانشکده روابط بین الملل ) ،

علی بهرامیان ( فرهنگستان زبان و ادب فارسی ) ،

سید محمد حسین حکیم ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی ) ،

سید صادق سجادی ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی ) ،

کامران فانی ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی ) ،

حسین معصومی همدانی( پژوهشکده تاریخ علم ) ،

جان ای وودز ( دانشگاه شیکاگو ).

مشخصات نشر

ناشر :  سازمان اسناد و کتابخانه ملی

شاپا :    ISSN: 2891-2322

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : تهران ، بزرگراه شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی، ساختمان کتابخانه ملی .

 

صندوق پستی : 3693 - 15875

تلفن : 88644141 - 021

پست الکترونیک : iranislam@nlai.ir