ضوابط مالی دوره های آموزش الکترونیکی

جهت شركت در دوره آموزش الكترونيكی سازمان اسناد و كتابخانه ملی ابتدا فرم ثبت نام را به دقت تكميل و به آدرس lmsreg.nlai.ir ارسال نماييد. شهريه دروس 20 ساعته مبلغ 1600000 ریال، دروس 32 ساعته 2100000 ریال می باشد، كه پس از تاييد ثبت نام از طرف سازمان و ارسال نامه تاييد به ايميل متقاضی، متقاضی می بايست شهريه ثبت نام را واريز و تصوير فيش را آدرس ایمیل learningsupport@nlai.ir ارسال و يا به شماره 26402974 فاكس نمايد. پس از انجام مراحل نهايی ثبت نام آدرس ايميل دسترسی های لازم به كاربر داده شده و به آدرس ايميل كاربر ارسال خواهد شد.