درباره

این تالار که در طبقه 1+ و در ضلع شرقی (جنوبی) تالارها قرار دارد مجموعه ای از کتاب های مربوط به علوم اجتماعی، مدیریت،‌ علوم سیاسی، ‌حقوق، هنر، موسیقی، معماری را شامل می شود. 

مجموعه

 منابع تخصصی علوم اجتماعی و هنر در این تالار در اختیار محققان قرار می گیرد.

کتاب های موجود در این تالار5400 نسخه است.