روایت تاریخی

به مناسبت 26 مرداد، سالروز بازگشت آزادگان سر افراز به میهن

یاد و خاطره و عکس امام؛

مطلبی که برای من جالب بود اینکه یاد و خاطره حضرت امام برای ما خیلی مهم بود و در مناسبت‌ها سعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردیم از عکس امام استفاده کنیم. و روی این مسأله اصرار داشتیم که یاد و نام امام همیشه زنده بماند. عراقی‌ها هم می‌دانستند که همه این مقاومت‌ها و سرسختی‌ها از علاقه و عشق ما به حضرت امام سرچشمه گرفته است؛ لذا حساسیت ویژه‌ای به امام و عکس امام و اسم و نام حضرت امام داشتند. (رنج غربت، داغ حسرت، خاطرات آزادگان از دوران اسارت، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 177، محسن مهدوی نژاد)

آدرس وبگاه: http://www.imam-khomeini.ir/fa/n22932/

 

تصویر تاریخی

باقرخان، سالار ملی و مجاهدان تبريزی

باقرخان، سالار ملی و مجاهدان تبريزی

 به مناسبت 14 مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت؛

شناسۀ سند: 998000124

منشأ: آرشیو ملی ایران(مدیریت شمال غرب کشور- تبریز)

رنگ: سياه و سفيد -قطع: -

تاريخ: -محل: تبریز عكاس: -