خدمات اسکن منابع

در صورت نياز ، از منابع اطلاعاتي، رونوشت تهيه شده و بخش اسکن، نيازهاي مراجعان را در اين زمينه برطرف مي سازد.

در صورتي كه مراجعان به تهيه پويش (اسكن) از كتاب احتياج داشته باشند با سفارش آنان اين كار، انجام مي پذيرد.

 

در اداره ميكروفيلم و اسناد ديجيتال تهيه اسكن از :

  • انواع ميكروفيلم و ميكرو فيش
  •   اصل آثار

انجام می پذیرد

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۱/۳ - ۸:۷:۱۸