درباره

اهدا عبارت است از دریافت یا ارسال بلاعوض آثار

يكي دیگر از راه‌هاي تامین منابع، گردآوري‌از طريق‌مبادله‌و اهدا است‌. تاكنون‌مجموعه‌هاي‌ارزشمندي توسط این بخش به‌مجموعه کتابخانه افزوده شده است. از مهمترين فعاليت هاي بخش مبادلات ارتباط با كتابخانه هاي ملي و مراكز ايرانشناسي و اسلامشناسي سراسر جهان است. منابع ايران و اسلام، اسناد تاريخي، فرهنگ نامه ها و هرگونه اطلاعاتي در رابطه با شهرها و فرهنگ و تمدن ايران ، همچنين امكان مقدس و مذهبي ايران اسلامي ، منابع غيركتابي مانند مجموعه هاي از آثار خطاطان و نقاشان برجسته ايراني ، پوسترهايی از مناظر طبيعي و تاريخي ايران بسيار مورد توجه مراكز خارجي قرار دارد.   در اين خصوص، همه ساله فهرستی از آثار مبادلهای برای بيش از 350  مركز در سراسر دنيا ارسال مي شود. از جمله مراكز بسيار مهم مورد ارتباط مي توان به كتابخانه كنگره آمريكا، كتابخانه بريتانيا،  كتابخانه ملي فرانسه، و ... اشاره كرد.

دریافت از طریق اهدا

الف: اهدا کتتدگان می بایست نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایند در صورت عدم تکمیل فرم­های مذکور به هر دلیل سازمان هیج مسئولیتی در قبال اهدا كنندگان آثار ندارد.

ب: سازمان حق هرگونه بهره­برداری از آثار اهدایی را دارد. در صورت ارايه پیشنهاد خاص از سوي اهدا کننده يا مشروط نمودن اهدا چگونگي اقدام بر اساس دستور  معاون كتابخانه ملي مي باشد.

ج:  آثار دریافتی ، توسط کارشناس ذیربط اداره کل از نظر وضعیت فیزیکی آثار و نیاز مخازن کتابخانه ملی یا مدیریت­ های استانی، بر اساس موضوعات ایران­شناسی، اسلام ­شناسی، منطقه شناسی و مرجع یا قابل ارسال بودن آنها برای مراکز داخل و خارج کشور بررسی و تصمیم­گیری خواهد شد.

د): آثار وجینی سازمان­ ها و موسسه­ های دولتی براساس بخشنامه 48489 مورخ 3/10/ ٰ1382  دریافت می­گردد.

ارسال از طریق اهدا

اداره کل، آثار دریافتی مازاد بر نیازسازمان را به درخواست کنندگان براساس اولویت­ های زیر اهدا می نماید.

        كتابخانه هاي ملي ساير كشورها و مراكز ايرانشناسي و اسلام شناسي خارج از كشور

        كتابخانه عمومي و واحدهاي سازماني اسناد و كتابخانه ملي حسب درخواست

        كتابخانه هاي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته

       موسسات و مراكز دولتي ، عمومي غير دولتي و واحدهاي نظامي و انتظامي

       موسسات خيريه و عام المنفعه

        موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي غير دولتي

شرايط و نحوه ارسال

1.    درخواست كنندگان مي بايست درخواست كتبي خود را براي دريافت منابع به سازمان ارسال نموده و اداره كل موظف به بررسي، اولويت بندي و فراخوان مي باشد. درخواست ها صرفا براي يك دوره فراخوان معتبر مي باشند.

2.    به هر يك از مراكز درخواست كننده در طول يكسال صرفا يكبار منابع اهدا خواهد شد مگر اينكه موجودي مخازن اداره كل در حدي باشد كه مجددا بتوان به درخواست هاي تكراري پاسخ داد.

3.     كليه هزينه هاي بسته بندي و ارسال آثار داخل كشور بر عهده درخواست كننده مي باشد و در خصوص هزينه هاي ارسال آثار به خارج از كشور اعتبار ساليانه براي اين امر  توسط معاونت پشتيباني ، امور حقوقي و استانها پيش بيني و به اداره كل اختصاص داده مي شود.

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۶/۴ - ۶:۳۴:۱۲