درباره فیپا

اداره كل پردازش و سازماندهي سازمان اسناد و كتابخانه ملي مسئول مستقيم صدور فيپا در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و هيچ نماينده اي در سطح كشور ندارد و صدور فيپا تنها توسط سازمان و اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به صورت رايگان انجام مي گردد.
لذا هرگونه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي كه تحت عنوان نمايندگان فيپا در شهرستان ها اقدام به صدورفيپا با دريافت وجه از ناشران مي‌نمايند، مورد تاييد اين اداره كل نيست و اين اقدام آنها غيرقانوني و قابل پيگيري است. اطلاعات فيپاهاي جعلي و غيرقانوني صادر شده، هيچگاه در كتابشناسي ملي ايران  وارد نمي شود و قابليت جستجو نخواهد داشت .
خواهشمند است تمامي ناشران پس از دريافت فيپا، اطلاعات دريافت شده را به صورت صحيح و كامل در صفحه حقوقي كتاب ذكر نموده و از تغيير اطلاعات كتاب پس از صدور فيپا جدا خودداري نمايند. در صورت تغيير قبل از چاپ كتاب با واحد فيپاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تماس حاصل فرمايند.

مشاهده آیین نامه اجرایی فیپا

 

تعریف فیپا

فهرستنويسي پيش از انتشار (فيپا) عبارت است از فهرستنويسي توصيفي و تحليلي كتاب پيش از انتشار و درج آن در صفحه حقوقي يا صفحه شناسنامه همان كتاب.

اهداف و فواید

1. يكدستي و هماهنگي فهرستنويسي و سازماندهي كتب در سطح كشور
2. تسهيل امر فهرستنويسي توسط كتابداران در تمامي كتابخانه ها
 3. جلوگيري از انجام كار تكراري
 4. افزايش سرعت بازيابي منابع در كتابخانه ها
 5. اطمينان از صحت و درستي آن
 6. صرفه جويي در بودجه‘ نيروي انساني‘ زمان ‘مكان
7. تسريع امر اشاعه اطلاعات
8. تسهيل در ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي و درواقع اشتراك اطلاعات كتابشناختي در سطوح ملي و بين المللي
 9. افزايش سرعت گردش اطلاعات

مراحل ارسال درخواست

مراحل ارسال درخواست فيپاي الكترونيكي

1. ورود به سايت http://opac.nlai.ir
2. انتخاب درخواست فيپا
3. وارد كردن شناسه كاربري و رمز عبور
4. پركردن فرم پرسشنامه
5. انتخاب گزينه ضميمه در انتهاي پرسشنامه
6. انتخاب فايل هاي ارسالي به فيپا از قسمت Browse
7. انتخاب كليد ضميمه
8. انتخاب كليد تاييد (در صورت كامل بودن اطلاعات) تاييد مجدد
9. انتخاب كليد ارسال
10. دريافت كد رهگيري از سيستم

 مهم : در موارد زير كتاب نياز به فهرست نويس مجدد خواهد داشت
1. تغيير عنوان
2. تغيير نام مترجم (‌كم يا اضافه شدن )‌
3. تغيير نام ناشر ( كم يا اضافه شدن)‌
4. تغيير در سلسله انتشارات يا فروست (‌كم يا اضافه شدن)‌
5. تغيير تعداد صفحات ( كم يا اضافه شدن )
6. ويرايش كتاب (چاپ دوم به بعد)‌
7. تغيير در قطع كتاب

 

عضويت فيپاي الكترونيكي

براي عضويت در واحد فيپا لازم است تنها يك مرتبه فرم پرسشنامه درخواست عضويت توسط ناشر حقيقي يا حقوقي تكميل شود تا پس از تاييد شناسه كاربري و رمز عبور توسط واحد فيپا امكان ارسال درخواست فيپا فراهم گردد.

براي تاييد شناسه كاربري و رمز عبور توسط واحد فيپا  با شماره گیری 81620 - 021  و انتخاب کلید 2 به منوی "امور کتاب و کتابخانه" وارد سپس با انتخاب کلید 1 ، تماس شما به واحد فیپا منتقل می شود.

ناشر حقيقي: اشخاصي حقيقي كه پس از مراجعه به خانه كتاب ، شابك دريافت نموده اند.
ناشر حقوقي: به مراكز حقوقي كه مجوز انتشاراتي داشته باشد يا پس از مراجعه به خانه كتاب شابك دريافت نموده اند، ناشر حقوقي گفته مي شود.

درخواست فيپاي منابع غير كتابي

1. منابع غيركتابي دسته اي از منابع اطلاعاتي هستند كه در قالب ها و محمل هاي متنوعي غير از كتاب، پيايند، نسخه خطي و سند ديده مي شوند. (اسامي منابع غيركتابي در فرم فيپا ذكر شده است)؛
2. اطلاعات منابع غيركتابي مانند ساير منابع اطلاعاتي دربانك كتابشناسي ملي ايران ثبت مي‌شود؛
3. ايجاد پيشينه كتابشناسي اين منابع، در بانك اطلاعاتي كتابخانه ملي ايران و به بيان ديگر فهرستنويسي پيش از انتشار (فيپا) براساس استانداردهاي موجود است و هر يك از منابع به تناسب ويژگي‌هاي خاص خود فهرستنويسي مي‌شوند؛
4. سياست فهرستنويسي منابع غيركتابي در كتابخانه ملي ايران براين اساس استوار است كه شماره رده‌بندي (ديويي و كنگره) را به اين دسته از مواد اختصاص نمي‌دهد؛
5. پيش از اينكه فيپاي منابع غيركتابي به شكل امروزي انجام شود، برخي از اين منابع در گذشته همانند كتاب فهرستنويسي شده‌اند. اكنون روال فهرستنويسي آنها تغيير يافته و به شكل فعلي تثبيت شده است؛
6. در حال حاضر درخواست فيپا براي منابع غيركتابي از طريق تكميل فرم فيپاي منابع غيركتابي و ارسال آن به همراه فايل منبع مورد نظر به نشاني nbm-fipa@nlai.ir امكان پذير است؛
7. اعلام وصول مدارك دريافتي و اطلاعات تكميل شده به پست الكترونيكي ناشران ارسال خواهد شد؛
8. لازم به ذكر است ارسال الكترونيكي فايل برخي منابع مانند نرم افزارها يا منابعي كه حجم بالايي دارند از طريق پست الكترونيكي فوق، امكان پذير نيست و لازم است همراه فرم تكميل شده از طريق مراجعه حضوري به واحد فيپا تحويل داده شود.

دریافت فرم فیپای منابع غیر کتابی

مدت زمان تحويل فيپا

  •  براي كتاب هاي تجديد چاپ 3 روز كاري؛
  •  براي كتاب هايي كه قبلا توسط ناشر ديگري چاپ شده باشد 5 روز كاري ؛
  •  براي كتاب هاي چاپ نخست حداكثر 10 روز كاري.

 

ارتباط با واحد فیپا

برای ارتباط با واحد فیپا با شماره گیری 81620 - 021  و انتخاب کلید 2 به منوی"امور کتاب و کتابخانه" وارد سپس با انتخاب کلید 1 ، تماس شما به واحد فیپا منتقل می شود

  • پست الکترونیک واحد فیپا fipa@nlai.ir

  • واحد پشتیبانی فنی: 021-81622354 ، 021-81622303

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۶/۱۳ - ۹:۲۶:۷