تلفکس : 88644104 9821 -88644133 9821

صندوق پستی : 3693/15875

پست الکترونیک : nli@nlai.ir             pria@nlai.ir

 

 

 

ستاد خبری اداره کل حراست سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادهای همکاران، اعضاء و مراجعین محترم می باشد.                              

پست الکترونیک: herasat@nlai.ir  

تلفن ثابت: 88644105 

تلفن داخلی: 81623266

شماره نمابر: 88644173

 

                 

 

 •  دفتر معاونت 

8864400-37    88644082

 

 • اداره کل اطلاع رسانی 

81622577- 81622575     

Infolibrary.Dept@nlai.ir

 

 • بخش عضویت     

 81623311 – 81623323- 81623303   

 membership@nlai.ir

 

 • بخش نشریات

81622441-81622439

Nlai-periodicals@nlai.ir

 

 • بخش غیر کتابی

81622677-81622679

 

 • بخش مخازن و کتابخانه عمومی

81623272

Public-library@nlai.ir

 

 • بخش ایران شناسی و اسلام شناسی

81623140-81622355

 

 • بخش مرجع – مرجع مجازی و پذیرش

81622560-81622609-81622760

asklibrarian@nlai.ir

 

 • کتابخانه نابینایان

81623196-81623279

vi@nlai.ir

 

 • کتابخانه کودکان

81623200

 

 •  اداره کل پردازش و سازماندهی

 
81622963

processing@nlai.ir

 

 •  مرکز فیپا

باشماره گیری 81620-021  وانتخاب کلید  2  به منوی  "امور کتاب و کتابخانه" وارد سپس با انتخاب کلید 1 ، تماس شما به واحد فیپا منتقل می شود.

processingfipa@nlai.ir

 

 •  واحد شاپا

باشماره گیری 81620-021  وانتخاب کلید  2  به منوی  "امور کتاب و کتابخانه" وارد سپس با انتخاب کلید 2 ، تماس شما به واحد شاپا منتقل می شود.

Isil@nlai.ir

 •  واحد شابکا

باشماره گیری81620-021  وانتخاب کلید  2  به منوی "امور کتاب و کتابخانه" وارد سپس با انتخاب کلید 3 ، تماس شما به واحد شابکا منتقل می شود.

issn@nlai.ir

 

 •  بخش نسخه های خطی

 81622811   81622810 88644052 816222800

manuscripts@nlai.ir

 

 

 • ارتباط با معاونت اسناد ملی

 22900270

nai@nlai.ir

 

 •  اداره کل اطلاع رسانی و ارتباطات

   22250403

 

 •  اداره کل شناسایی و فرآهم آوری

22255416

 26402990

دورنگار22903293

 appraisalrecords@nlai.ir

 

 •  اداره کل حفاظت و نگهداری

  26402973

pcr@nlai.ir

 

 •   حفاظت و مرمت

  22900794

دورنگار : 26402973

pcr@nlai.ir

 

 •  گروه اطلاع رسانی اسناد - تالار پژوهش 

   22903305

research-room@nlai.ir

 

 •  گروه ارتباطات آرشیوی

   26402942

 22903289

 kaghaze-akhbar@nlai.ir

 

 •  اداره مخازن آرشیوی

  26402989

 ساعات تماس 13 الی 16

 

 •  اداره مخازن آرشیوی

   86 - 22900270

 داخلی 2211 و 2212 ساعات تماس 8:30 الی 12

 

 • دبيرخانه ويژه اسناد اهدائي و خريداری

donationrecords@nlai.ir

 

 

 •  دفتر معاونت

 تلفن 87 - 88644083 

دورنگار 88644085

rpt@nlai.ir

 

 • مرکز آموزش

education@nlai.ir

 

 •  واحد آموزش الکترونیکی

تلفن 26402999

learningsupport@nlai.ir

 

 •  وب سایت سازمان

webmaster@nlai.ir

 

 •  اداره کل نشر منابع کتابی و غیر کتابی

دورنگار 81623301 

تلفن 81623301

فروشگاه 81623277 - 81623315    

publication@nlai.ir

 

 • پژوهشکده اسناد

021-26402945

021-26402977

 كد پستي:  1537614111

 

تلفن:  81623002

دورنگار: 88644171

 پست الکترونیکی :  planning@nlai.ir

 

 

برای ارتباط با واحد وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران می توانید از پست الکترونیکی زیر استفاده نمائید.
webmaster@nlai.ir

 

 

ساختمان كتابخانه ملی: تهران، بزرگراه شهيد حقانی، بعد از ايستگاه مترو حقانی، خروجی كتابخانه ملی


ساختمان آرشيو ملی: تهران، بلوار ميرداماد، نرسيده به ميدان مادر، انتهای خيابان شهيد بهزاد حصاری (رازان جنوبی(

دسترسی به ساختمان های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران