سوم شهریور 1325، سالروز تصویب اساسنامه اسناد انستیتو پاستور ایران

مقدمه


انستیتو پاستور ایران با قراردادی که به امضای هیئت‌های  ایران و فرانسه در  انستیتو پاستور پاریس رسید، بنیان گذاری شد. پس از آن بود که در طی زمان تشکیلات اداری آن شکل گرفت و تصویب نامه های دولت و قوانین مجلس نیز در طی زمان به استحکام مبانی آن کمک کرد.
 در مه 1937م./ اردیبهشت 1316ش. پروفسور «لگرو» که رئیس افتخاری مؤسسه بود پیشنهاد کرد برای حفظ موقعیت و تحکیم مبانی اداری، انستیتو زیر نظر یک شورای عالی قرار گیرد. این پیشنهاد با استقبال مواجه شد و محمدعلی فروغی ذکاءالملک(رئیس)، دکتر محمدحسن لقمان ادهم (حکیم الدوله) (معاون) و دکترعلی فلاتی، دکترقاسم غنی، دکتر سعید مالک (لقمان الملک) و مرتضی قلی بیات صمصام الملک اعضای شورا را تشکیل دادند. 
پس از جنگ جهانی دوم دانشمند جوانی به نام «مارسل بالتازار» برای خدمت در انستیتو به ایران آمد. ورود او به کشور منشأ تحول در انستیتو شد. تهیه مقدمات برای احداث ساختمان های جدید، استفاده از نیروهای علاقه¬مند و تحول در ساختار انستیتو از جمله کارهایی بود که در این مدت انجام شد. 
همزمان به دستور رئیس دولت وقت، کمیسیونی برای تنظیم طرح تجدید نظر در تشکیلات انستیتو شکل گرفت که پروفسور «امیراعلم» ریاست آن را برعهده گرفت. وی با کمک همکاران خود اساسنامه ای نیز تدوین کرد. اساسنامه در سوم شهریور 1325ش. در جلسه هیئت‌وزیران به ریاست احمد قوام، تصویب و از روز چهارم همان ماه اجرایی شد.
بر اساس مفاد اساسنامه، انستیتو پاستور ایران با وجود همکاری علمی و بهداشتی با همنام پاریسی خود به استقلال مالی و اداری رسید و زیر نظر شورای عالی قرار گرفت. همچنین در اساسنامه، برای اینکه کارکنان تمام فکر خود را معطوف به فعالیت های کاری خود در انستیتو کنند بر هر نوع ممنوعیت کار خارجی تأکید شده بود. 
با وجودیکه در اساسنامه بر استقلال مالی و اداری انستیتو تأکید شده بود اما این استقلال صورت قانونی نداشت. بنابراین، مسئولان انستیتو با بهره گیری از تجربه انستیتو رازی آئین نامه ای برای قانونی کردن استقلال مالی و اداری را در مجلس تصویب کردند. مجلس شورای ملی در تبصره 31 قانون بودجه سال 1339 دولت را موظف کرد تا آئین نامه ای را تنظیم و پس از تصویب در هیئت دولت به مرحله اجرا درآورد. 
این آئین نامه در 7 ماده تنظیم شده بود. در ماده اول آن اعضای حقوقی شورای عالی معرفی شده بود. آئین نامه، شورا را موظف به تنظیم بودجه و ارسال آن به وزارت دارایی کرده بود. چگونگی انتخاب رئیس انستیتو، فروش فرآورده ها و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از آن و اعزام سالانه دو نفر از کارکنان به انستیتو پاستور پاریس برای حفظ روابط علمی با آن، از دیگر مفاد آئین نامه بود. 
سوم شهریور 1325 سالروز تصویب اساسنامه انستیتو پاستور ایران است. به همین مناسبت اداره کل خدمات آرشیوی(گروه ارتباطات آرشیوی) منتخب اسنادی با موضوع این مؤسسه، شامل 10 عنوان با معرفی 19 برگ سند را در وبگاه سازمان تقدیم  علاقه مندان کرده است.

لایحه تجدید قرارداد جدید دکتر گراندل، رئیس مؤسسه پاستور و درخواست وزارت داخله از وزارت مالیه برای موافقت و امضا به همراه متن لایحه نهایی ارسالی به مجلس شورای ملی

  • شماره : ۶۹۹۰-۲۴۰
  • تاریخ : ۱۳۱۲/۰۲/۲۸