فرا رسیدن ماه ذی‌الحجه 1439ق .، اسناد حج

مقدمه

حج در لغت، قصد کردن چیزى را گویند و در اصطلاح شرع، «حج» عبادت مخصوصى است که در زمان و مکان معین، و به شکل خاصى، در جوار بیت ‏الله الحرام به منظور اطاعت و تقرّب به خدا انجام می‌شود.
حج نخستین بار در دین ابراهیم انجام شد و آیین‌های حج و عمره، احرام، لثم و لمس حجرالاسود، سعی بین صفا و مروه، وقفه در عرفات و رمی جمره، همگی پیش از اسلام رایج بود و تنها برخی تعدیلات در حج اسلامی نسبت به پیش از اسلام روی داده‌ است.

ایـن نـوع عـبـادت عـلاوه بـر ایـن که پیوند استوارى میان بنده و خدا به وجود مى‌آورد، مى تواند از جـهـات گـونـاگونى منشأ اثرات سودمند و ارزنده اى در اجتماع اسلامى باشد.
یک چـنـین عبادت دسته جمعى که با تجرد کامل و وارستگى مطلق، تنها باپوشیدن دو قطعه پارچه سـاده آغـاز مـى گـردد، نـشانه مساوات بندگان الهى در پیشگاه اوست و این یکى از آمال بزرگ انـسانى است که روزى انسان هاى جهان عوامل برتری هاى موهوم مانند نژاد، زبان، رنگ و ثروت را کنار گذارده و همگى خود را در برابر خداوند مساوى و برابر بدانند. 
اداره کل اطلاع رسانی و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشیوی) به مناسبت فرا رسید ماه ذی الحجه و برپایی مراسم با شکوه حج، اسنادی مرتبط با این موضوع شامل 14 عنوان و با معرفی23 سند آماده‌سازی و به صورت مجازی در وبگاه سازمان تقدیم علاقه‌مندان نموده است. 

مکاتبه رئیس کل دارایی با وزارت خارجه، مبنی بر اتخاذ تدابیری جهت احتیاجات مالی حجاج ایرانی و درخواست تدوین لایحه قانونی در این خصوص

  • شماره : ۲۷۷۳۷-۲۴۰
  • تاریخ : ۱۳۲۲/۰۸/۲۶