ايران در اشغال اسناد پيامدهاي اشغال ايران در جنگ جهانی دوم

مقدمه

    نمايشگاه «ايران در اشغال»، با معرفی بيش از يكصد برگ سند، 23 قطعه عكس وخاطراتی از جنگ جهانی دوم، يادآور تلخی‌های روزگار يورش متفقين به «پل پيروزی»است. اداره‌كل اطلاع رسانی و ارتباطات، با هدف روشنگری افكار عمومی درباره‌ی هرآنچه در جريان جنگ جهانی دوم شاهد آن بوده‌ايم، در هفتادمين سالگرد اشغال ايران، نمايشگاهی از اين سندها برپا كرده است.
   در شهريورماه سال گذشته، گزيده‌ای از سندهای مرتبط با خسارت‌های جنگ، در «نمايشگاه اسناد خسارت‌های جنگ جهانی دوم» به نمايش درآمد؛ و اينك در نمايشگاه «ايران در اشغال»، مخاطبان با نمونه ‌سندهائی از پيامدهای مختلف و ناگوار جنگ، مانند: ورود نيروهای اشغالگر به مناطق مختلف و بازخورد آن، غارت و تخريب اموال مردم،  قحطی و گرسنگی، شيوع بيماری‌ها، قراردادهای تحميلی، افزايش فعاليت احزاب وابسته، پديدارشدن احساسات قومی در كردستان و آذربايجان به تحريك متفقين و مسلح كردن اين قوميت‌ها عليه تماميت ارضی كشور، دستيابی مستشاران خارجي به پست‌های كليدی وزارتخانه‌هائی چون دارائی و پيدائی تورم و تنگناهای مالی كشور، آشنا می‌شوند. 
   اسنادی كه در اين بخش شاهد آن هستيد، گزيده‌ای از اسناد به نمايش درآمده در نمايشگاه «ايران در اشغال » است.

پيشنهاد وزارت دارائی به مجلس شورای ملی

  • شماره : ۲۴۰۰۲۰۸۴۲
  • تاریخ : ۱۳۲۱/۰۷/۲۷