ارديبهشت 1390 ، گزيده ی اسناد وزارت امور اقتصادی و دارائی

مقدمه

آرشيو ملی ايران، در ارديبهشت سال 1390 ، با توجه به دريافت مجموعه‌ای ارزشمند از «وزارت امور اقتصادی و دارائی»، به منظور گراميداشت سالروز تأسيس سازمان اسناد ملی ايران و نيز قدردانی از اقدام فرهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی، گزيده‌ای از مجموعه اسناد انتقالی از اين وزارتخانه را به نمايش گذاشت. 
به همين مناسبت، اين نمايشگاه مجازی نيز برای به نمايش گذاشتن برخی از اسناد اين  مجموعه تهيه شده است. 
اسناد اين نمايشگاه شامل نمونه‌هائی از اوراق بهادار دولتی، تمبرها و اسناد مربوط به صورت‌های جمع و خرج و مكاتبات امورمالی، فرمان‌هائی مبنی بر پرداخت مستمری، پرداخت حقوق ديوانی، پرداخت 
شهريه، انتصاب، واگذاری املاك، واگذاری خالصجات و واگذاری مزارع است كه برخی شاهان قاجار صادر كرده‌اند. 
اين مجموعه‌ی ارزشمند، با موافقت وزير محترم امور اقتصادی و دارائی (جناب آقای دكتر حسينی)، پس از صدور مجوز هيئت دولت، برای حفاظت و نگهداری و اطلاع‌رسانی اطلاعات ارزشمند موجود در آن‌ها، در تاريخ دوم شهريور 1389 به معاونت اسناد ملی (آرشيو ملی) انتقال يافت. 

فرمان مظفرالدين شاه و مواجب ميرزا حسن خان سررشته دار

  • شماره : ۱-۸
  • تاریخ : ربيع الثانی ۱۳۱۴ ق.