22 ارديبهشت 1339ش ، تصويب قانون تأسيس سازمان بنادر و كشتيرانی

مقدمه

سازمان بنادر و كشتيرانی، یکی از سازمان‌های دولتی است که به امور  بندر و دریانوردی می‌پردازد. اعمال حاكميت دولت در سواحل و بنادر، به منظور فراهم ساختن تسهيلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دريائى و ارتباطات ساحلى، و همچنين وصول حقوق و عوارض متداول، درمجموع قسمتى از وظايف سازمان بنادر وكشتيرانى را تشكيل می‌دهد كه سابقه‌ی تنظيم تاريخى آن، به سال 1229ق. برابر با 1814م./ 1193ش. باز می‌گردد. 
در آن سال‌ها، در بندر بوشهر اداره‏اى به‏عنوان «شعبه‌ی گمركات جنوب» تأسيس‌گرديد. اين اداره، وظيفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ايران، از ورود و صدور كالاهاى قاچاق از راه‌هاى دريائى جنوب نيز جلوگيرى نمايد و در حقيقت، وظايف امور بندرى و دريائى را نيز شعبه‌ی گمركات جنوب برعهده‌داشت. 
 در سال 1306ش. تأسيسات وتجهيزات اداره‌ی بندر انزلی در شمال كشور، از دولت روسيه تحويل گرفته و اداره امور آن به مأموران ايرانى سپرده شد و نيز راه آهن سرتاسری ايران، بندر تركمن را از كنار دريای خزر، به بندر امام خمينی(ره) در كرانه‌ی خليج فارس متصل ساخت. 
از سال 1307ش. پس از افتتاح راه شوسه‌ی تهران- خرمشهر، بندر خرمشهر در جنوب كشور، اهميت فراوان پيدا كرد و امر تجارت دريائى آن رونق يافت و به‏ منظور اداره‌ی امور بنادر كشور اداره‌كل بنادر در سال 1314ش. در تهران تأسيس گرديد و كليه‌ی امور بنادر ايران در آن متمركز شد. در آن زمان، همگام با ايجاد بندر جديد در نوشهر، در جهت توسعه و تكميل باراندازهاى بندر خرمشهر و همچنين ايجاد تأسيسات بندرى لازم در ديگر بنادر شمال و جنوب كشور نيز، اقدام گرديد. 
در سال 1328ش.، بنگاه كل بنادر و كشتيرانی به جای اداره‌كل بنادر در وزارت راه تشكيل گرديد. 
همچنين در تاريخ 22م ارديبهشت سال 1339ش. قانونی راجع به اجازه‌ی تأسيس سازمان بنادر و كشتيرانی به تصويب رسيد كه شامل يك ماده‌ی واحده و هفت تبصره بود و از تاريخ تصويب اين قانون، سازمانی به نام سازمان بنادر و كشتيرانی در وزارت گمركات و انحصارات تشكيل شد؛ با اين مبنا كه اداره‌ی امور آن، تا زمانیكه سازمان ديگری به موجب قانون ايجاد نگرديده، تحت نظر وزارت گمركات و انحصارات انجام گردد.
با پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی ایران و تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی کشور در سال ١٣٥٨ش.، خطوط كشتيرانی جمهوری اسلامی ایران، فعاليت خود را آغاز كرد و به‌ عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت بازرگانی، به فعالیت تجاری خود ادامه داد و چندیپيش نيز، از «سازمان بنادر و كشتيرانی» به «سازمان بنادر و دريانوردی» تغيير نام داد.

صورت اسامی نمايندگی های كشتيرانی در ايران

  • شماره : ۳۸۰۰۰۰۲۳۲
  • تاریخ : ۱۳۳۹ش.