10 تير ، روز صنعت و معدن

مقدمه

ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم‌چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از كشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدن‌كاری و توسعه‌ی صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در كشور ما متداول بوده است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند كه مردم ایران، از اولین كسانی بوده‌اند كه مس را استخراج و ذوب كرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم كه در بیش‌تر معادن ایران و بخصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده‌ی معدنی و صنعتی می‌باشد. 
   با وقوع انقلاب صنعتی، تقریبآَ در كلیه‌ی زمینه‌های صنعتی، كشاورزی، ساختمانی، داروئی، دفاعی، الكترونیك، بهداشتی و …، مواد معدنی و كانی‌های اقتصادی به عنوان مواد اولیه یا مواد خام و همچنین توسعه‌ی صنایع، نقش بسیار مهمی بازی می‌كنند و درمجموع یكی از ركن‌های اصلی در اقتصاد هركشور شمرده می‌شوند. بدیهی است كه این‌گونه ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرند كه ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، با به كارگیری روش‌های اصولی و صحیح، حداكثر منافع از برداشت آن‌ها حاصل گردد.
   افزایش درآمدها و رشد بهره‌وری در بخش‌های مختلف و همچنین، رشد تقاضا و فعال‌تر شدن بانك‌ها، بیمه، بورس و آموزش و نیز گسترش بازارها، ارتقای نظام مدیریتی و حتا پاسداشت قانون، همه و همه از پیامدهای توسعه‌ی صنعتی و بهره‌برداری بهینه از معادن است. 
   دهم تیرماه، بر پایه‌ی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز صنعت و معدن نامیده شده‌است. اختصاص این روز، فرصت مناسبی است تا به مهم‌ترین موتور محركه‌ی اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود. چرا كه این بخش در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزائی دارد. 

مداخله‌ی نظاميان انگليسی در معادن زغال‌سنگ آبيك

  • شماره : ۲۹۰۰۰۲۹۰۱
  • تاریخ : ۱۲۹۶/۱۰/۱۹