21 تير، روز عفاف و حجاب

مقدمه

برنامة پهلوي اول براي كشف حجاب در روز هفدهم دي‌ماه 1314 اجرا و از فرداي آن روز، بر سر كردن چادر در خيابان‌هاي ممنوع شد و دولت و ساير دستگاه‌هاي اجرائي در كشور موظف گرديدند براي پيشبرد اين طرح در ولايات مختلف بكوشند. اقدام رژيم كه با استفاده از نيروهاي شهرباني صورت مي‌گرفت فضاي رعب و وحشتي در ميان افراد جامعه به ويژه بانوان ايجاد كرد. در اين ميان، دانش‌آموزان، معلمان و زنان كارمند در فهرست نخست كشف حجاب و در صورت مقاومت مجبور به ترك تحصيل يا شغل خود بودند. افزون بر اين، در اقدامي ديگر مأموران رژيم در معابر عمومي به زور چادر از سر زنان بر مي‌گرفتند.
گفتني است كه، كشف حجاب اجباري فقط محدود به شهرها نبود بلكه زنان روستايي را نيز شامل مي‌شد و در اين راستا كدخدايان روستاها مي‌بايد همكاري كامل مي‌كردند. از طرفي، رژيم هرگونه مخالفتي را نيز به شدت سركوب مي‌كرد. در اين ميان، شمار زيادي از علما، روحانيان و ديگر قشرها گرفتار حبس، شكنجه و تبعيد شدند.
با وجود انواع فشارها، بسياري از زنان كوشيدند كه از حريم عفاف و حجاب خود دفاع و در برابر كشف حجاب اجباري مقاومت كنند. هر چند كه در اين مسير، گرفتار مشكلات و سختي‌هاي بسيار شدند.

اداره‌كل اطلاع‌رساني و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشيوي) به مناسبت 21م تير، روز عفاف و حجاب، نمايشگاهي مجازي با عنوان «مسألة كشف حجاب و مقاومت زنان در برابر آن»، شامل15عنوان و با معرفي 15 برگ سند را در وبگاه سازمان تقديم علاقمندان حوزة سند مي‌كند.

 

مكاتبة محرمانة حكومت گرگان و دشت گرگان

  • شماره : ۴- ۸۳۶۶-۲۹۰
  • تاریخ : فاقد تاريخ