24 ارديبهشت 1363، سالروز درگذشت حبيب يغمائي

مقدمه

حبيب يغمائي پژوهشگر ادبي، روزنامه نگار و شاعر ايراني است كه در سال 1280ش. در روستاي خور مركز بخش جندق و بيابانك به دنيا آمد. تحصيل در دوران كودكي را در مكتب خانه آغاز كرد و همزمان نزد پدر آموزش خود را ادامه داد. وي، تحصيلات دبيرستاني را در دامغان و شاهرود دنبال كرد و در سال 1300 رهسپار تهران گرديد و در مدرسة آليانس و دارالمعلمين عالي شاگرد استاداني چون علامه اقبال آشتياني و عبدالعظيم خان قريب شد.
همزمان با تحصيل در تهران عضو انجمن ادبي شد و با فرخي يزدي به همكاري پرداخت. در سال 1306 و به مدت دو سال رئيس فرهنگ دامغان و در سال 1314 مدير كل نگارش وزارت معارف و از اعضاي ناظر بر تدوين كتاب‌هاي درسي شد. از ديگر منصب هاي اداري وي انتقال و عزیمت از کرمان به تهران براي تصدي پست بازرس وزارت فرهنگ و نيز رياست ادارة انطباعات بود.
از مهمترين كارهاي فرهنگي و از بزرگترين خدمات حبيب يغمائي به فرهنگ ايران مي توان به انتشار سي ساله و بدون وقفة ماهنامة ادبي و فرهنگي يغما اشاره كرد كه در فاصلة سال هاي 1327 تا 1357 صورت گرفت. اين ماهنامه، معرف فرهنگ و ادبيات ايران آن سال هاست به طوريكه برخي از مجموعة سي سالة آن با عنوان دايره المعارف اسلامي- ايراني و ادبي ياد مي كنند.
حبيب يغمائي پس از سال‌ها خدمت فرهنگي و ادبي و تدريس در دارالمعلمين عالي، دارالفنون و دانشگاه تهران بازنشسته شد و دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران به پاس خدمات ارزندة علمي و ادبي در سال 1355 دكتراي افتخاري زبان و ادبيات فارسي را به وي اهدا كرد.
حبيب يغمائي همزمان با تدريس پژوهش ادبي نيز انجام داد كه از آن ميان مي‌توان به آثار زير اشاره كرد:
جغرافیای جندق و بیابانک؛ علم قافیه؛ دخمه ارغون (مجموعه اشعار)؛ گلستان سعدی (تصحیح)؛ گرشاسب‌نامه، اسدی طوسی (تصحیح)؛ منتخب شاهنامه (تصحیح)؛ ترجمه تفسیر طبری (تصحیح)؛ قصص‌الانبیا، ابواسحاق نیشابوری (تصحیح)؛ نمونه نظم و نثر فارسی؛ فردوسی در شاهنامهغ غزلیات سعدی (تصحیح) و... .
شعر «روباه و زاغ» از معروف‌ترين و ماندگارترين اشعار وي در ذهن و خاطرة ايرانيان است كه در كتاب فارسي دوم ابتدايي درج شده است.
حبيب يغمائي در 24 ارديبهشت 1363 در تهران درگذشت و پيكر وي در زادگاهش خور و بيابانك آرام گرفت. به همين مناسبت، اداره‌كل خدمات آرشيوي(گروه ارتباطات آرشيوي) منتخب اسنادي مرتبط با وي شامل 15 عنوان با معرفي 25 برگ سند، آماده و تقديم علاقه مندان كرده است.

 

گزارش حبيب يغمائي از وضعيت قرارداد وزارت فرهنگ با احمد بيرشك براي ترجمة كتاب «انسان ناشناخته»

  • شماره : ۲۶۴۰۰۲۶۲۸
  • تاریخ : ۱۳۳۲/۰۷/۰۲