نيمة شعبان، سالروز ولادت با سعادت امام زمان(عج)

مقدمه

بر اساس روايات شيعيان نيمة شعبان روز تولد حضرت حجت بن الحسن العسكري، مهدي موعود(عج) مي باشد. بنابراين، شيعيان در آن روز جشن ها و مراسم هاي باشكوهي برپا مي كنند. گسترة جغرافيايي آن جشن ها فقط در ايران نيست و شيعيان عراق، لبنان، آذربايجان، مصر، بحرين، هند، پاكستان و ساير كشورهاي اسلامي مراسمي در بزرگداشت اين روز برگزار مي كنند. در ايران، اين مراسم پررونق تر از ساير كشورها اجرا مي شود و دولت و مردم تداركات خاصي براي برگزاري جشن ها انجام مي دهند. مردم و هيئت هاي مذهبي با چراغاني  خيابان ها و كوچه ها، برگزاري جشن، مولودي خواني و پخش شيريني و شربت اين روز را گرامي مي دارند.
توجه به اين روز فقط در برگزاري جشن و شادي خلاصه نمي شود. نگاه شيعه به نيمة شعبان عامل حركت و قيام در برابر ظلم و استبداد است كه بزرگترين نمود آن در نهضت امام خميني(ره) در برابر نظام شاهنشاهي رخ داد. امام خميني(ره) با استفاده از آموزه هاي شيعه و فرهنگ شهادت طلبي متأثر از قيام عاشورا و فرهنگ مهدويت و انتظار توانستند حاكميت انقلاب اسلامي را در ايران تأسيس نمايند.
گروه ارتباطات آرشيوي ضمن گراميداشت اين روز، اسنادي در 7 عنوان و در قالب 7 برگ انتخاب كه به صورت مجازي در وبگاه سازمان به علاقه مندان و پژوهشگران تقديم مي كند.
 

آگهي فرمانداري نظامي شهرستان اصفهان

  • شماره : ۲۹۳۰۰۴۲۱۵-۹۷
  • تاریخ : ۱۳۲۷/۰۳/۳۱