27 مرداد، سالروز درگذشت سيدمحمد محيط طباطبايي

مقدمه

سيدمحمد محيط طباطبايي در 1281ش. در اردستان به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتي را در مكتب خانه هاي زادگاه خود گذراند و پس از آن وارد مدرسة كاسه گران اصفهان شد و در آنجا زبان فرانسه را آموخت. سپس به زادگاهش بازگشت و به تدريس در مدرسة ابتدايي آنجا مشغول شد. در 22سالگي به تهران رفت و پس از اخذ ديپلم ادبي خود از دارالفنون وارد مدرسة حقوق شد. سه سال بعد به استخدام وزارت معارف در آمد و به عنوان مدرس تاريخ و جغرافيا و ادبيات فارسي دارالفنون انتخاب و سپس مدير مدارس معرفت و شرف شد.
دوران شكوفايي پژوهشي وي، در سال 1313 با ارائة مقاله اي با عنوان «عقيده ديني فردوسي» در كنگرة هزارة فردوسي رقم خورد و محيط طباطبايي توانست تحسين دانشمندان ايراني و خارجي را به دست آورد. با انتشار مقاله هايي دربارة محمد بن زكرياي رازي و اعزام محصل به اروپا شهرت بسياري به دست آورد و پس از آن، مقاله هاي تاريخي و ادبي خود را در نشريات معروف آن زمان مانند شفق سرخ و روزنامة ايران منتشر كرد. در سال 1329 در نخستين كنگرة ابن سينا در بغداد، پژوهشي به زبان عربي در خصوص تولد ابن سينا ارائه كرد. مدتي مديريت مجلة آموزش و پرورش وابسته به وزارت فرهنگ را بر عهده گرفت و چند سالي مجلة «محيط» را منتشر كرد.
در فاصلة سال هاي 1334-1327 دو سال مستشار فرهنگي ايران در دهلي شد و چهار سال رايزن فرهنگي ايران در عراق، سوريه و لبنان بود. در سال 1337 بازنشسته شد و به دعوت راديو ايران به مدت 31 سال برنامة «مرزهاي دانش» را با دعوت از استادان و دانشمندان و براي معرفي فرهنگ ديرينة ايراني به فارسي زبانان بر عهده گرفت.
در سال 1357 نخستين جايزة آثار ملي انجمن آثار ملي را دريافت و در سال 1359 براي بار دوم در كنگرة ابن سينا شركت كرد. در سال 1362 نيز در كنگرة خوارزمي حضور يافت و در سال 1369 به عضويت فرهنگستان زبان و ادب فارسي برگزيده شد.
سيد محمد محيط طباطبايي در بيست و هفتم مرداد 1371 و پس از چند ماه بيماري درگذشت و پيكر او طبق وصيتش در برج طغرل در شهر ري دفن شد. به همين مناسبت، گروه ارتباطات آرشيوي، گزيده اسنادي با موضوع اين انديشمند ايراني را براي انتشار در وبگاه سازمان انتخاب و تقديم علاقه مندان كرده است.
 
 

تشكيل كميسيون بررسي نامگذاري كودكان با اسامي نامأنوس و معرفي محمد محيط طباطبايي به نمايندگي از وزارت فرهنگ براي شركت در آن

  • شماره : ۲۹۷۰۱۳۳۰۱
  • تاریخ : ۱۳۳۷/۰۱/۲۳