اسناد «اعلاميه هاي امام خميني(ره)»، به مناسبت دهة فجر

مقدمه

با آغاز نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني(ره) در سال 1342، دو جريان به رهبري امام خميني(ره) و شاه در تقابل با يكديگر قرار گرفتند. جريان شاه و نيروهاي آن كه دولت را در اختيار داشتند  تمام وسايل ارتباطي و رسانه هاي جمعي عصر خود از قبيل راديو، تلويزيون و مطبوعات را در اختيار داشت و از وجود آن ها براي انتشار پيام هاي يك جانبه و به نفع خود بهره مي برد.
در مقابل، جريان دوم هيچ كدام از ابزارهاي رسانه هاي را دراختيار نداشت و در سانسور رسانه اي جريان حاكم قرار داشت. براي مقابله با اين روند جريان انقلابي و مبارز از روش هاي سنتي براي رسيدن به هدف استفاده مي كرد. آنان با وجود نداشتن دسترسي به رسانه هاي قوي و كاراي روزگار خود از ارتباطات ابتدايي اما مؤثر استفاده كردند. رأس اين شبكة ارتباطي را بايد در محل تبعيد رهبر انقلاب و زيرشاخه هاي آن را در همه جاي ايران و به خصوص در مساجد و مراكز مذهبي شهرهاي مختلف جستجو كرد.
انقلابيون حاضر در اين شبكه به محض اطلاع از سخنراني يا انتشار اعلاميه از سوي امام خميني(ره) به پخش و تكثير عمومي آن روي آورده و سپس به توزيع شبانه و مخفي آن در بين ساير افراد اقدام مي كردند. محتواي اين پيام ها افشاگري امام خميني(ره) از جنايات شاه و دولت و دعوت از مردم براي ادامة مبارزه حكايت دارد. امام براي مناسبت هاي مختلف مذهبي و رخدادهاي پيش آمده مانند كشتار مردم در قم و به دنبال آن شهرهاي مختلف پيام هاي عمومي يا اختصاصي صادر مي كردند و يا به دليل همزماني با ماه هاي مذهبي از آن استفاده كرده و مردم را براي مبارزه و اتحاد و همبستگي دعوت مي كردند.
با هجرت امام خميني(ره) از نجف به پاريس، روند دسترسي به پيام ها و اعلاميه هاي ايشان تسهيل شد و ايشان از هر فرصتي براي صدور اعلاميه بهره مي جستند. نزديكان ايشان هر پيام صادره را به صورت تلفني به ايران مخابره كرده و در اختيار انقلابيون قرار مي دادند.
تأثير نظام سنتي به كار گرفته شده به حدي بود كه آلوين تافلر در بارة آن مي نويسد: «آيت الله خميني به كاري بيش از تركيب اين سه عنصر[نوار كاست، اعلاميه و منبر] در يك حركت پرشور واحد دست زد. وي رسانه هاي سنتي را نظير موعظه هاي چهره به چهرة روحانيون با تكنولوژي مدرن تركيب كرد.»
گروه ارتباطات آرشيوي به مناسبت دهة مبارك فجر، نمايشگاهي مجازي با عنوان «اعلاميه هاي امام خميني(ره)»، شامل 11 عنوان و با معرفي 19 برگ سند آماده و در وبگاه سازمان تقديم علاقه مندان كرده است.

 

پيام امام خميني(ره) به مناسبت اربعين حسيني

  • شماره : ۲۹۶۰۱۷۳۴۸
  • تاریخ : ۱۳۵۷/۱۰/۲۶