10 اسفند 1337، سالروز تصويب قانون تأسيس اداره‌كل هواشناسي

مقدمه

تأثير آب و هوا و عوامل جوي در دنياي امروزي از دو قرن پيش موردتوجه عمومي قرار گرفت و بسياري از كشورهاي پيشرفتة دنيا از همان زمان به تأسيس مراكزي براي بررسي آب و هوا و عوامل جوي اقدام كردند.
فعالیت‌های منظم هواشناسی در ايران، نخستين بار با اندازگیری عناصر جوی توسط سفارتخانه‌های انگلیس و روس در تهران و مناطق نفت‌خیز جنوب شروع شد. اما، اطلاعات بدست آمده فقط به بایگانی کشور‌های يادشده منتقل شده و به احتمال در برنامه‌های تحقیقاتی آن‌ها مورد استفاده ویژه قرار مي‌گرفت. در سال 1298ش. درس هواشناسی در برنامه درسی مدرسه «برزگران» منظور و توسط معلمان فرانسوی تدریس ‌و در همان محل اولین سکوی هواشناسی ساخته شد که دمای هوا و رطوبت نسبی و میزان بارندگی را اندازه‌گیری می‌كرد. این ایستگاه در سال 1308ش. کامل شد و اکثر عناصر جوی را دیده بانی می‌نمود.
از سال  1320ش. به بعد وزارت كشاورزي، بنگاه آبياري، نيروي هوايي و اداره كل هواپيمايي كشوري هر كدام جداگانه و به فراخور نياز سازماني خود فعاليت هاي هواشناسي را آغاز كردند. ولي با گذشت زمان نياز كشور به داشتن تشكيلاتي منسجم براي سنجش فعاليت هاي هواشناسي، مقدمات تأسيس اداره كل هواشناسي را در طي سال هاي دهة سي فراهم كرد.
در همين راستا، مجلس با تصويب ماده واحده اي در 10 اسفند 1337 زمينة ايجاد اداره كل هواشناسي را زير نظر وزارت راه فراهم كرد. در اين ماده واحده، نظر به احتياج كشور و لزوم توسعه و تمركز فعاليت هاي هواشناسي، تأسيس اداره اي با نام اداره كل هواشناسي در وزارت راه را مورد تأكيد قرار داده و ساير سازمان هاي هواشناسي دواير دولتي را به اداره كل تازه تأسيس منتقل كرد.
قانون ياد شده برپايي ايستگاه هاي مختلف هواشناسي و تربيت كارمندان فني هواشناسي و تأسيس كلاس هاي اختصاصي و استخدام فارغ التحصيلان آن را از وظايف اداره كل هواشناسي بيان كرده بود.
يك سال پس از تصويب قانون تشكيل اداره كل هواشناسي، هواشناسی ایران به عنوان یک صد و سومین عضو سازمان هواشناسی جهانی به عضویت این سازمان جهانی درآمد.
در سال 1353 و پس از تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري هواشناسي ايران با نام سازمان هواشناسي كشوري به وزارت جنگ منتقل و رئيس سازمان از معاونت هاي وزارت خانه شد.
پس از انقلاب اسلامي، مجلس بار ديگر سازمان هواشناسي را از وزرات جنگ منتزع و به صورت سازماني واحد از وزارت راه و ترابري تبديل كرد.
در حال حاضر سازمان هواشناسي كشور زيرمجموعة وزارت راه و شهرسازي بوده و وظیفة اصلی آن تأمین اهداف ملی و بین المللی، حفاظت از جان و مال مردم در مقابل مخاطرات مرتبط با آب، هوا و اقلیم معرفي شده است.
10اسفند 1337، سالروز تصويب قانون تأسيس اداره¬كل هواشناسي در ايران است. به همين مناسبت اداره كل خدمات آرشيوي(گروه ارتباطات آرشيوي) منتخب اسناد مرتبط با هواشناسي ايران را در 21عنوان و 38 برگ انتخاب و در وبگاه سازمان به نمايش گذاشته است.

 

بخشنامة استانداري فارس به فرمانداري ني ريز براي ارسال بدون تأخير گزارش تلگرافي ميزان بارندگي روزانه

  • شماره : ۱۵۶۵۹-۲۹۳-۹۸
  • تاریخ : ۱۳۴۷/۰۸/۱۹