اسناد المپيك، به مناسبت برگزاري رقابت هاي المپيك 2016 «ريو»

مقدمه

يونانيان باستان جشن هاي مذهبي موسوم به المپيك را براي احترام به خداي خود زئوس و در صحن المپيا برگزار مي كردند. مردان آزاد كه وقت و ثروت كافي داشتند مي توانستند در آن شركت كنند. دوره هاي اوليه فقط شامل مسابقه هاي دو بود ولي به مرور برخي از رشته ها مانند كشتي، بوكس و ورزش هاي پنجگانه نيز به آن اضافه شد. در پايان هر رقابت حلقه تاج ساخته از شاخ زيتون بر سر برندگان گذاشته مي شد.
المپيك از سال 776 قبل از ميلاد آغاز و هر چهار سال يكبار تكرار مي شد. يونانيان فاصلة بين دو دوره را المپيا مي ناميدند. برگزاري رقابت ها تا سال 394 بعد از ميلاد ادامه داشت. در اين سال به دستور تئودوسيوس دوم، امپراطور روم تعطيل شد.
پس از وقفه اي 1500 ساله، بازي هاي المپيك با كاوش هاي كورتيوس، باستان شناس آلماني در تپه هاي المپيا و تلاش هاي پيگير «بارون دو كوبرتن» احيا شد. دوكوبرتن در 1889م. همايشي در پاريس برپا و بازي هاي المپيك را با الهام از همنام باستاني آن احيا كرد. او شعار المپيك را سريعتر، بالاتر و قوي تر قرار داد.
نخستين المپيك دورة جديد در 1896م. و در آتن برگزار شد و پس از آن هر 4 سال يكبار رقابت ها در شهرهاي تعيين شده برگزار مي شود و فقط سه دوره از بازي ها به دليل تلاقي با جنگ هاي جهاني انجام نشد.
در حال حاضر مسابقات المپيك به صورت تابستاني و زمستاني و در فاصله دو ساله از هم برگزار مي شود. از المپيك تابستاني 1960م. بازي‌هاي المپيك معلولان با نام پاراالمپيك نيز به المپيك تابستاني اضافه شد. 
چندين سازمان بين المللي در برگزاري بازي ها نقش ايفا مي كنند كه با هم نهضت المپيك را تشكيل مي دهند كه كميتة بين المللي المپيك مهمترين آنهاست. اين كميته مسئول حل مشكلات، تعيين شهر ميزبان و مسئول تصميم گيري هاي مهم و برنامه ريزي براي رقابت هاست. رقابت هاي دورة جديد به نسبت باستان خود در برخي موارد گسترش يافته و در مواردي تغيير كرده است. و كميتة بين المللي المپيك به عنوان مسئول برگزاري در هر دوره پيشنهادهاي دريافتي را بررسي و در صورت تأييد اجرايي مي كند.
امروزه در رقابت هاي المپيك برنامه هاي مختلفي به اجرا در مي آيد كه برخي از آن ها عبارتند از: مراسم افتتاحيه: در اين مراسم نمايشي از فرهنگ و هنر شهر ميزبان به نمايش گذاشته مي شود و سپس كشورهاي شركت كننده در رقابت ها رژه مي روند. بر طبق سنت المپيك ورزشكاران يوناني در ابتدا و ورزشكاران كشور ميزبان در انتهاي گروه رژه قرار مي گيرند و ساير كشورها به ترتيب الفباي لاتين در ورزشگاه اصلي المپيك رژه مي روند.
 مراسم اختتاميه ابتدا با ورود حمل كنندگان پرچم از هر كشوري در يك رديف آغاز مي شود و به دنبال آن‌ها ساير ورزشكاران بدون هيچ نشانه اي همراه با هم رژه مي روند. اين برنامه از المپيك 1956 به پيشنهاد دانش آموزي از ملبورن به اجرا درآمد و با اين هدف ورزشكاران كشورهاي مختلف در كنار يكديگر يك ملت خواهند بود.
 پرچم بازي هاي المپيك پنج حلقة به هم پيوسته به رنگ هاي آبي، زرد، سياه، سبز و قرمز در زمينه اي سفيد رنگ است. حلقه هاي المپيك نماد 5 قاره است كه براي اولين بار در المپيك 1920 «آنتورپ» بلژيك به اهتزاز درآمد.   مراسم روشن كردن مشعل المپيك به دوران باستان برمي گردد. مشعل سمبل مرگ و تولد دوبارة قهرمانان يونان بود كه در آغاز رقابت ها روشن و در طول مسابقات مي سوخته است. در المپيك اوليه مشعل دست به دست نمي شد. در المپيك 1930 برلين براي اولين بار مراسم دست به دست شدن مشعل انجام شد. در حال حاضر براي هر المپيك يك مشعل جديد در محل اصلي المپياي يونان روشن مي شود و پس از گرداندن آن در سراسر يونان به شهر ميزبان تحويل داده مي شود. مشعل پس از آنكه دور تا دور كشور ميزبان گردانده شد به وسيلة نفر آخر كه معمولا يكي از ورزشكاران موفق و برجسته كشور ميزبان است به ورزشگاه اصلي منتقل و تا روز اختتاميه روشن مي ماند.
رقابت هاي المپيك 2016 ريودوژانيرو از 5م آگوست تا 21م آگوست(15م مرداد تا 31م مرداد) در ريودوژانيروي برزيل برگزار مي شود. به همين مناسبت اداره‌كل اطلاع‌رساني و ارتباطات(گروه ارتباطات آرشيوي) گزيده‌اي از اسناد مرتبط با المپيك را در 18 عنوان و 33 برگ انتخاب و در وبگاه سازمان به نمايش گذاشته است.
 

 

ورزشگاه يكصدهزار نفري آزتك، محل برگزاري بازي هاي المپيك 1968 مكزيك

  • شماره : ۶۳۰۷-۲۳۰
  • تاریخ : ۱۳۴۳/۰۷/۱۸