16 دي، سالروز آغاز فعاليت «موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي»

مقدمه

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي» با 92 سال فعاليت، از قديمي ترين و معتبرترين مراكز علمي و تحقيقاتي كشور به شمار مي رود كه واكسن هاي پيشگيري از بيماري هاي انسان و دام را توليد و عرضه مي كند.
مؤسسه در سال 1303ش. با تصويب مجلس شوراي ملي با عنوان «موسسه دفع آفات نباتي و سرم سازي» در وزارت فلاحت و فوايد عامه جهت پژوهش بر روي راه هاي مبارزه با بيماري طاعون تأسيس شد. هدف از تأسيس، بررسي روش هاي شناسايي و يافتن راه هايي براي پشگيري و مبارزه با بيماري هاي دامي بود. مؤسسه ابتدا زير نظر انستيتو پاستور قرار داشت اما به دليل نياز به محل مناسبي براي نگهداري حيوانات، از انستيتو پاستور منتزع شد. در ارديبهشت 1304ش. به زميني كه در كرج براي مؤسسه اختصاص داده شده بود منتقل شد. در سال 1309ش. وزارت اقتصاد ملي جانشين وزارت فوائد عامه شد و مسئولان آن دامپزشك فرانسوي با نام دكترلويي دلپي  كه تجربة زيادي را در مبارزه با بيماري طاعون گاوي در آفريقا كسب كرده بود- را براي مديريت مؤسسه انتخاب كردند.
  سه دورة مديريتي مي توان براي موسسه در نظر گرفت: ابتدا، دورة حضور متخصصان خارجي از سال 1310 تا 1329ش. كه با مديريت دكتردلپي همراه بود، آن گاه مديريت متخصصان ايراني در قبل از انقلاب، از 1330 تا 1357ش. و سپس دوران بعد از انقلاب، از 1357 تا كنون.
مركزيت «موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي» در كرج واقع شده، ولي در حال حاضر داراي آزمايشگاه هاي تشخيص بيماري هاي دام در شهرهاي اراك، مرند، مشهد، كرمان، شيراز و اهواز است. گفتني است، مؤسسه به سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي تعلق دارد و در 4 بخش زير به فعاليت مي پردازد كه عبارتند از:
1-توليد واكسن، پادگن و داروهاي ضدانگلي ببراي مصرف در دامپزشكي؛
2-توليد واكسن، پادگن و سرم مصرف پزشكي؛
3-تشخيص و پژوهش براي شناسايي راه هاي مبارزه با بيماري ها دام و طيور و قابل انتقال بين انسان و حيوان؛
4- تحقيق براي بهبود كمي و كيفي فرآورده هاي پزشكي و دامپزشكي
گفتني است، مؤسسة رازي همواره در تلاش بوده تا با استفاده از متخصصان توانا و انجام تحقيقات به دانش فني لازم دست يابد همين عامل موجب شده تا مؤسسه رازي به دليل حجم توليد و تنوع محصولات و كارهاي تحقيقاتي خود در بين كشورهاي منطقه بي نظير و در جهان كم نظير باشد. مؤسسه براي تبادل تجربه، اخذ مجوز و صادرات با سازمان هاي بين المللي نظير سازمان بهداشت جهاني، سازمان دامپزشكي جهاني و سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد همكاري مي كند.
16 دي، سالروز تأسيس«موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي» است. به همين مناسبت اداره كل خدمات آرشيوي(گروه ارتباطات آرشيوي) منتخب اسنادي مرتبط با مؤسسة ياد شده را در 19 عنوان و 53 برگ آماده و تقديم علاقه مندان كرده است.

 

بخشي از گزارش رسيدگي به بودجة تفصيلي سال 1343ش. مؤسسة رازي

  • شماره : ۳۰۳۵-۲۲۰
  • تاریخ : [۱۳۴۳ش.]