6 تير 1332ش.، سالروز تصويب «لايحة قانوني اساسنامة شركت سهامي شيلات ايران»

مقدمه

در دورة قاجار، حاكمان هر منطقه به ميل خود رودخانه ها و دريا را به اتباع روسيه اجاره مي دادند. اما، از سال 1215 ش. اين اختيار با فرمان محمدشاه لغو و  در سال 1219ش.  بهره‌برداري از سواحل جنوبي درياي خرز به صورت اجاره اي - سالانه از سال آغاز شد. اين نظام حقوقي در بهره برداري به مدت 80 سال تا 1299ش. ادامه داشته است.  در اين مدت  بهره‌برداري از سواحل درياي خزر معمولاً از طريق اجارة رودخانه و ساحل دريا از دولت، در دست اشخاصي از اتباع شوروي بود و اين اجاره‌داري براي اتباع ياد شده، كه هم صيد ماهي و هم حمل و نقل عرضة آن به بازار را با وسايل و امكانات ويژه انجام مي‌دادند داراي فوايد بسياري بود و ايران قدرت رقابت با آن‌ها را نداشت. اين موضوع سبب اختلافاتي بين ايران و شوروي شد و باعث مشكلات فراوان براي دولت ايران گرديد. تا اين‌كه در سال 1306ش.، بين دولت‌هاي ايران و شوروي پيماني جهت تأسيس شركت مختلط، براي صيد ماهي در سواحل جنوب درياي مازندران، به مدت 25 سال منعقد شد و ساير رودخانه‌هاي داخلي در اختيار وزارت دارائي قرار گرفت كه به طور سالانه از طريق مزايده، اجاره داده مي‌شد. بعد از پايان اين انعقاد دكتر محمد مصدق نخست وزير وقت، انحلال شركت مختلط مزبور را به نمايندگان شوروي اعلام كرد و «شركت شيلات» ملي گرديد و سازماني به نام «شركت سهامي شيلات ايران» تشكيل شد، و «لايحة قانوني اساسنامة شركت سهامي شيلات ايران» در تاريخ  1332/4/6ش با 31 ماده به تصويب رسيد.

هدف از تأسيس شركت در اساسنامة مزبور صيد ماهي، تهيه محصولات مربوط به صنعت ماهي، حفظ و نگهداري و ازدياد نسل ماهي، ايجاد كارخانه‌ها، انجام هر گونه امور بازرگاني و معاملات مجاز مربوط به صنعت ماهي در حوزة درياي خزر ذكر شد. اين اساسنامه در 3 فصل و 32 ماده تنظيم گرديده بود، كه در فصل اول آمده كه مركز اصلي شركت در تهران و مدت شركت نامحدود و سرماية اوليه 80/000/000 ریال منقسم به هزار سهم ده هزار ريالي است.  فصل دوم با عنوان سازمان شركت كه عبارت است از: مجمع عمومي صاحبان سهام، هيئت مديره و بازرس كه به شرح وظايف هر كدام پرداخته است و در فصل سوم با عنوان مواد متمم شامل مباحثي ديگر درخصوص شركت مي‌باشد. به عنوان نمونه در مادة 31 متمم آمده است:  «از تاريخ تصويب اين اساسنامه، صيد در درياي خزر و كلية رودخانه‌هاي حوزة بحر خزر و مرادب‌هاي پهلوي [انزلي] و خليج گرگان بشركت سهامي شيلات ايران واگذار مي‌شود.»

اداره‌كل خدمات آرشيوي (گروه ارتباطات آرشيوي) به مناسبت 1332/4/6ش.، سالروز تصويب «لايحة قانوني اساسنامة شركت سهامي شيلات ايران» نمايشگاهي با معرفي 22 فهرست و 36 برگ سند را به علاقه‌مندان اين حوزه تقديم مي‌كند.


 

درخواست مدير عامل شركت سهامي شيلات جنوب ايران از سازمان برنامه دربارة ايجاد اسكله و پناهگاه در بندرعباس، بوشهر، دير، كنگان و جاسك

  • شماره : ۷۴۸-۲۲۰
  • تاریخ : ۱۳۳۴/۰۳/۱۵