13 مرداد 1263ش. سالروز تأسيس «مجلس تجارت»

مقدمه

سابقة اتاق‌های بازرگانی و گستردگی آن‌ها در جهان از شهرها و استان‌ها گرفته تا سطح ملی این نهاد را به نهادی فراگیر تبديل نموده است. با وقوع انقلاب‌ صنعتی در غرب و اهمیت یافتن روز افزون تولیدات صنعتی در مقایسه با تولیدات دست ساز، بخش صنعت ماهیت مستقل خود را از بازرگانی بازشناخت و به تدریج اتاق‌های صنعت در کنار اتاق‌های بازرگانی شكل گرفت. در جریان تکامل نهادهای بخش خصوصی و احساس نیاز فعالان اقتصادی به یکپارچگی اتاق‌های بازرگانی و صنایع، در اکثر کشورها با هم ادغام شدند و با نام اتاق‌های بازرگانی و صنایع، دورۀ جدیدی از فعالیت را آغاز نمودند. 
سابقة تشکیل اولین نهاد قابل انطباق با اتاق بازرگانی، در ایران به 132 سال پیش يعني 13 مرداد سال 1263ش. برمی‌گردد. در آن سال، حاج محمد حسن امین الضرب به اتفاق تنی چند از  تجار معتبر و صاحب نام وقت «مجلس تجارت» را پایه گذاشتند. چند دهه بعد، در 16 مهر ماه سال 1305ش. «اتاق تجارت» بر اساس «قانون اتاق‌های تجارت» زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. مدتي بعد «قانون تشکیل اتاق بازرگانی» در مجلس به تصویب رسید و نام «اتاق بازرگانی» از آن زمان مورد استفاده قرار گرفت و تا سال 1341ش. در كشورمان فقط اتاق بازرگانی وجود داشت و در این دوره با فشار برخی صاحبان صنایع «اتاق صنایع و معادن» نیز تشكيل شد. در سال  1348ش. با ادغام «اتاق بازرگانی» و «اتاق صنایع و معادن»، «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران»، برای نخستین بار پا به عرصه وجود نهاد و آيين‌نامة اجرايي آن به تصويب رسيد مطابق آيين‌نامه ياد شده مهم‌ترين اهداف و وظايف «اتاق بازرگاني و صنايع و معادن» عبارت بودند از: ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن؛ همکاری با دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری‌ها در مورد تهیة لوایح و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد از طریق اظهار نظر مشورتی و انجام مطالعات لازم برای پیشرفت و توسعة امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور؛ کوشش در رفع اختلافات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف کنندگان و هم چنین، قبول حکمیت و کارشناسی.
گفتني است كه، در سال 1390ش. بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، واژه کشاورزی به نام اتاق اضافه شد و نام آن به «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تغییر یافت.

اداره‌ كل اطلاع رساني و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشيوي) به مناسبت 13 مرداد 1263ش. سالروز تأسيس مجلس تجارت، نمايشگاه مجازي شامل 13 عنوان با معرفي27برگ سند را به علاقه‌ مندان تقديم مي‌كند.

 

سواد تصويب‌نامة هيئت وزرا، راجع به تأسيس اتاق تجارت بارفروش(بابل)

  • شماره : ۶۱۵۳۳-۲۴۰
  • تاریخ : ۱۳۰۷/۰۲/۱۶