24 مهرماه، «روز جهاني غذا»

مقدمه

غذا، از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است. اشباع غریزة گرسنگی، از نخستين روز آفرینش تاکنون، همراه آدمی بوده، به طوری که می‌توان گفت پیشرفت‌های شگفت انسان در عرصه صنعت و کشاورزی، در پاسخ به همین غریزه ساده و ابتدایی است. در قرآن نیز به این نیاز بدنی انسان توجه شده و نام برخی از سوره‌ها با خوراکی‌ها شروع می‌شود. در برخی آیات، گاه به خواص برخی خوردنی‌ها اشاره شده و در برخی دیگر، به حیواناتی که سازنده خوردنی‌های مناسب و مطبوع آدمی مي‌باشد، اشاره گردیده كه نشان از اهميت اين مسئله مي‌‌باشد.
در قرن حاضر، سوء تغذیه در بیشتر جوامع، بحرانی جدی به شمار می‌آید. سوء تغذیه یا به عبارتی هرگونه انحراف از تغذیة طبیعی که موجب عدم دسترسی بدن به مواد اصلی و اساسی غذایی می‌شود یکی از دلایل مهم بیماری‌های جسمانی و روانی مي‌باشد و فقر، یکی از عمده‌ترین علل سوء تغذیه در جهان است. کمبود غذا و مواد غذایی مورد نیاز بدن برای بسیاری از مردم جهان به مشکلی بزرگ و اساسی تبدیل شده است. همچنين با آلودگی و تخریب محیط زیست، مسائل گوناگونی به وجود می‌آید که در کاهش منابع غذایی جهان مؤثر است. گرما و خشکسالی، فرسایش خاک، کاهش نزولات جوی، بارش باران های اسیدی و سیاست‌های ستمگرانة بعضی از کشورهای قدرتمند در برابر کشورهای در حال توسعه، از عوامل گرسنگی و سوء تغذیه مردم جهان به شمار می‌آیند.
به دليل اهميت مسئلة تغذيه، بيست و چهارم مهر ماه، برابر با شانزدهم اکتبر، سالروز جهانی غذاست. این روز به افتخار تأسيس سازمان فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان‌های بین‌المللی) در سال ۱۹۴۵م. نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود و به مسائل پايه‌اي غذا مي‌پردازند. در این روز، سازمان‌های بین المللی مرتبط، به منظور برقراری روابط در زمینة کشاورزی و زمینه‌سازی برای جلوگیری از فقر، گرسنگی و جلوگيري از نابودی محیط زیست، استفاده از تجربیات، نحوة تغذیه، انتقال فن‌آوری از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه كه موجب رونق و پیشرفت در صنعت مواد غذایی در ملل جهان سوم می‌شود راهكارهايي را ارائه و فعاليت‌هاي را انجام مي‌دهند. در كشور ما نيز هر سال مصادف با اين روز بسياري از سازمان‌هايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مسائل غذا، تهيه و تأمين آن در ارتباط هستند بخشي از چالش‌هاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهند و طرح‌هاي تحقيقاتي و راهكارهايي كه مي‌تواند در بهبود وضعيت تغذيه هر جامعه نقش داشته باشد، مطرح و برنامه‌هاي جديد به سازمان‌هاي مربوط ابلاغ مي‌شود.  در واقع روز جهاني غذا تلنگري براي بيداري وجدان‌هاي به خواب رفته و روز هم‌دردي با گرسنگاني است كه از ابتدايي‌ترين حق زندگي، يعني غذا محروم مي‌باشند.

اداره‌ كل اطلاع‌رساني و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشيوي) به مناسبت 24 مهرماه، روز جهاني غذا، نمايشگاهي مجازي با معرفي12 فهرست و 13برگ سند را به علاقه ‌مندان تقديم مي‌كند.

 

مكاتبة وزارت داخله با وزارت ماليه در بارة جيرة محبوسين

  • شماره : ۳۹۰۲۵-۲۴۰
  • تاریخ : ۱۲۹۰/۰۲/۲۴