10 خرداد، «روز جهاني بدون دخانيات»

مقدمه

مبارزه با مصرف دخانيات اولین بار توسط «هیأت مقننه سازمان بهداشت جهانی» مطرح شد كه سرانجام در سال 1988م. به عنوان «روز جهاني بدون دخانيات» تصويب گرديد. به موجب این مصوبه، در سراسر جهان روز سی‌و یکم ماه مه مصادف با دهم خرداد ماه هر سال را به عنوان «روز جهانی بدون دخانیات» جشن می‌گیرند و درعین حال بر زيان‌هاي ناشی از استعمال دخانیات و سیاست‌های لازم در جهت کاهش مصرف آن‌ها تأکید می‌كند. در ايران نيز، همگام با ديگر كشورهاي جهان در اين روز اقدام‌هايي صورت‌ مي‌گيرد. افزون بر اين، برنامه‌هايي در خصوص حمایت‌های سیاسی و اجتماعی و قانون جامع کنترل دخانیات، محیط‌های آموزشی عاری از دخانیات، خانه و خانواده عاری از دخانیات، اماکن عمومی عاری از دخانیات، روز جهانی محیط‌های عاری از دخانیات و محیط‌های ورزشی عاری از دخانیات با اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مورد توجه قرار گرفته است. همچنين، از زمان تصويب اين روز تاکنون هر سال دارای یک شعار ویژه بوده که در طی همان سال مورد توجه و عنایت خاصی قرار مي‌گيرد و سعی دارد توجه جهان را به شیوع استعمال دخانیات و جلوگیری از این اپیدمی مرگ بار قابل پیشگیری، جلب نماید. از جمله اقداماتي كه در اين راستا، از سوي سازمان بهداشت جهاني پيشنهاد شده و كشورهاي عضو معاهدة كنترل دخانيات، را ملزم به اجراي اين امر مي‌نمايد آن است كه به منظور کاهش مصرف دخانیات، سیاست‌های افزایش قیمت و مالیات بر محصولات دخانیات را به کار گیرند. تحقیقات نشان می‌دهد افزایش مالیات به ویژه در بین گروه‌های کم درآمد به شدت باعث کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری شروع مصرف در بین جوانان می‌شود. از طرفي مقرون به صرفه‌ترین اقدام درکنترل مصرف دخانیات مي‌باشد. به طوركلي، مي‌توان گفت هدف اصلی از اقدامات انجام شده در «روز جهانی بدون دخانیات» نه تنها محافظت نسل فعلی و آینده در برابر خطرات ناشی از مصرف دخانیات، بلکه محافظت در برابر مشکلات اجتماعی، اقتصادی محیطی ناشی از مصرف و مواجهه با دود دخانیات است.

اداره‌ كل اطلاع‌رساني و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشيوي) به مناسبت 10 خرداد، «روز جهاني بدون دخانيات» نمايشگاهي مجازي، شامل 9 عنوان با 19برگ سند آماده كرده است كه در وبگاه سازمان تقديم علاقه‌مندان به حوزة سند مي‌شود.

 

مكاتبة مدير كل دخانيات ايران با انحصار دخانيات گيلان، در بارة ميزان جريمة برگ قاچاق و توتون سيگار كشف شده به علاوة ضبط جنس قاچاق

  • شماره : ۹۹۰۸۲-۲۴۰
  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۴/۲۲