21 اردیبهشت 1345، سالروز تصويب اساس‌نامة سازمان جلب سياحان

مقدمه

گردشگري، ايران از پيشينة چند هزار ساله برخوردار است. در دوران باستان، مستندات تاريخي حكايت از گسترش شهرها، راه‌ها و اقامتگاه‌ها در اين سرزمين دارد. قرون اوليه پس از اسلام و بعد از پشت سر نهادن دوره‌اي بحراني، رويكرد ادبي، فرهنگي و علمي در ايران آغاز و از رونق بي‌نظير برخوردار شد. شاعران و نويسندگان به گشت و گذار در سرزمين‌هاي اسلامي پرداختند و حاصل آن تأليف چندين سفرنامه‌ است كه از خلال آن‌ها مي‌توان با جغرافيا، فرهنگ و تمدن آن روزگار آشنا شد.  از سوي ديگر از قرون هفتم هجري قمري جهانگردان غربي نيز در پي سفر به شرق و ايران برآمدند. در همان دوران اقامتگاه‌هايي در ايران تأسيس شد كه بسياري از آن‌ها همچنان بر جاي مانده است. ايران در دوران صفويه به‌ويژه در دورة شاه عباس اول به عنوان كشوري جذاب، نظر بسياري از جهانگردان اروپايي را به خود جلب كرد. به همين دليل مي‌توان دورة سلطنت شاه عباس اول تا انقراض سلسله صفوي را يكي از مهمترين دوره‌هاي توسعة جهانگردي در ايران به شمار آورد. پس از دوران صفويه به دليل ناآرامي‌ها و بي‌ثباتي تا سال‌ها، سرزمين ايران گرفتار هرج و مرج‌هاي پي در پي شد اما از اواسط دوران قاجاريه با توسعة ثبات داخلي از يك سو، و گسترش پديده استعمار و رقابت بين كشورهاي قدرتمند اروپايي سفر به ايران رازهاي باستان‌شناسي و تاريخي بسياري را در ايران گشود.
پس از انقلاب مشروطيت نيز ورود گردشگران خارجي به ايران افزايش يافت ولي هيچ‌گاه گردشگري به عنوان صنعت به شكل امروزي كه داراي تشكيلات منظم و قوانين و مقررات ويژه‌اي باشد و صنعتي درآمدزا مورد توجه نبود. توجه ويژه به صنعت گردشگري در ايران از نيم قرن پيش به اين طرف به منظور شناساندن مفاخر و تمدن ايران رسماً شكل گرفت و براي اولين بار از سال 1314ش. اداره‌اي در وزارت داخله (وزارت كشور) به نام «اداره سياحان خارجي و تبليغات» تأسيس شد كه فعاليت آن محدود به چاپ نشريات و كتابچه‌هاي راهنماي گردشگري ايران بود. بعد از شهريور 1320ش.، ادارة يادشده جاي خود را به «شوراي عالي جهانگردي» داد كه زيرنظر وزارت كشور بود و در نهايت در سال 1344ش. با فرماني داير بر اجراي قانوني سازمان جلب سياحان كه به تصويب مجلسين سنا و شواري ملي رسيده بود «سازمان جلب سياحان» تأسيس شد و اين سازمان به صورت رسمي كار خود را آغاز كرد. در سال 1353ش. با الحاق سازمان جلب سياحان در وزارت اطلاعات اين وزارتخانه به «وزارت اطلاعات و جهانگردي» تغيير نام يافت .
با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در سال 1357ش. با تشكيل «وزارت ارشاد اسلامي»،كلية وظايف مربوط به امور سياحتي، زيارتي، ايرانگردي و جهانگردي در قالب معاونت امور سياحتي و زيارتي در اين وزارتخانه سازماندهي شد. سپس به موجب مصوبة شوراي عالي اداري، كلية وظايف و مأموريت‌هاي معاونت امور سياحتي و زيارتي در وزارت ارشاد به ‌«سازمان ايرانگردي و جهانگردي» منتقل شد و با تصويب شوراي عالي اداري در سال 1385ش. به منظور تقويت و توسعة صنايع دستي كشور و ايجاد هماهنگي با سياست‌هاي توسعة صنعت گردشگري، سازمان صنايع دستي ايران با تمام وظايف، اختيارات و امكانات در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شد تا در قالب يك سازمان به فعاليت خود ادامه دهد.
اداره‌كل اطلاع‌رساني و ارتباطات(گروه ارتباطات آرشيوي) به مناسبت 21 ارديبهشت سال 1345ش. سالروز تصويب اساس‌نامة سازمان جلب سياحان  نمايشگاه مجازي با معرفي19 فهرست و 32 برگ سند را به علاقه‌مندان تقديم مي‌كند.
 

طرح سازمان جلب سياحان مديريت مطالعات و برنامه‌ها در بارة بررسي وضع تأسيسات پذيرايي جهانگردي كشور

  • شماره : ۱۴۲۹۲-۲۹۳
  • تاریخ : فاقد تاريخ