10 فروردين، سالروز درگذشت آيت الله بروجردي(ره)

مقدمه

آيت الله سيدحسين طباطبايي بروجردي در صفر 1292ق./ 1250ش. در بروجرد به دنيا آمد. نسب ايشان با سي و دو واسطه به امام حسن مجتبي(ع) مي رسيد. نياكان و اجداد وي همه اهل فضل و از دانشمندان روزگار خود به شمار مي آمدند. در هفت سالگي با حضور در مكتبخانه صرف و نحو، معاني بيان، بديع و منطق و فقه و اصول را آموخته و در 18 سالگي به صلاحديد پدر براي يادگيري بيشتر عازم حوزة علمية اصفهان شد.
در سال 1320ق. به منظور كسب فيض از محضر علماي حوزة علمية نجف راهي آن ديار شدند و فقه و اصول و رجال را نزد علمايي چون آيات عظام آخوند خراساني، آقاسيدكاظم يزدي و شريعت اصفهاني آموخته و در سن 28 سالگي به درجة اجتهاد رسيدند و اجازات اساتيد خود را دريافت كردند.
آيت الله بروجردي در سال 1328ق. با تقاضاي پدر خود و در ميان استقبال پرشور علما و اهالي به بروجرد بازگشته و در مدت سي وسه سال اقامت در آن شهر به تحصيل، تأليف و تدريس فقه و اصول پرداختند.   ايشان، در سال 1364ق. براي معالجه و درمان عازم تهران شد و در بيمارستان فيروزآبادي تحت معالجه قرار گرفتند. پس از درمان، با اصرار علماي قم وارد حوزة علمية آن شهر شد و مديريت آن را پذيرفتند. پس از ورود به قم و به دنبال درگذشت آيت الله العظمي آقاسيدابوالحسن اصفهاني و آيت الله العظمي حاج آقاحسين قمي طباطبايي، آيت الله بروجردي تنها مرجع تقليد مطلق جهان تشيع شدند.
آيت الله بروجردي، پس از 16 سال مديريت حوزة علمية قم و 70 سال تلاش علمي، اجتماعي و سياسي در روز پنج شنبه 13 شوال 1380ق. برابر با دهم فروردين 1340ش. چشم از جهان فرو بست.

ايشان، در مدت 88 سال زندگي پر بركت خود تأليفات بسياري نوشته و شاگردان بزرگي را تربيت كردند. از طرفي، با همكاري علماي اهل سنت مانند شيخ شلتوت تلاش بسياري براي تقريب مذاهب و وحدت اسلامي انجام دادند. الزامي كردن درس تعليمات ديني در مدارس همزمان با قانون اجباري شدن آموزش در كشور، ايجاد مدارس ديني، ساخت مسجد در داخل و خارج از كشور و تأسيس كتابخانه از جمله اقدام‌هاي فرهنگي ايشان بود. همچنين در زمرة فعاليت‌هاي سياسي آيت الله مي توان مقابله با اختناق رضاخاني و كشف حجاب، حمايت از مردم فلسطين و اعتراض به تشكيل كشور اسرئيل، برخورد با بهائيت و مخالفت با لايحة اصلاحات ارضي را نام برد.

دهم فروردين، سالروز درگذشت اين مرجع تقليد بزرگ جهان تشيع است. به همين مناسبت، اداره‌كل اطلاع‌رساني و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشيوي) نمايشگاهي مجازي، شامل 16 عنوان و با معرفي 25 برگ سند و 1 قطعه عكس را در وبگاه سازمان، تقديم علاقه مندان كرده است.

آيت الله العظمي بروجردي

  • شماره : ۹۹۸۰۰۰۱۱۶
  • تاریخ : ۱۳۴۰/۰۱/۱۰