22 آذر، آخرین مهلت ارسال آثار پژوهشگران استفاده کننده از منابع کتابخانه ملی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۴:۲
22 آذر، آخرین مهلت ارسال آثار پژوهشگران استفاده کننده از منابع کتابخانه ملی

تمديد فراخوان آثار پژوهشي اعضا

 سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به مناسبت هفته پژوهش و به منظور تجليل از اهل قلم و پژوهشگران عضو در نظر دارد نمايشگاهي از دستاوردهاي علمي برگزار نمايد. بدين وسيله از كليه اعضاي محترم دعوت مي‌شود يك نسخه از آثار علمي – پژوهشي خود را كه طي مدت عضويت با استفاده از منابع، اسناد و امكانات سازمان تهيه يا تكميل نموده‌اند را به دبيرخانه جشنواره هفته پژوهش واقع در طبقه مثب يك، اتاق 87 (سركار خانم تركاشوند  تلفن: 81623187) ارسال نمايند.

 مهلت ارسال آثار: حداكثر تا آخر وقت اداري 22/9/1390