گسترش روابط فرهنگی پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با"Qatar Foundation"


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۱:۲۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۱:۳۵:۱۷
گسترش روابط فرهنگی پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با

ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی که برای بازدید از کتابخانه ملی قطر و بنیاد قطر به این کشور سفر کرده است، امروز ضمن گفت و گو و ملاقات با مقامات این نهاد فرهنگی، تفاهمنامهای را به منظور توسعه روابط فرهنگی، پژوهشی و علمی با طرف قطری امضا کرد. در این تفاهمنامه تلاش شده است تا بسترهای محدود همکاری گسترش یابد و متخصصان حوزه اطلاع رسانی و کتابداری و همین طور نسخه های خطی بتوانند به عنوان بازوهای اجرایی این موافقت نامه با سهولت بیشتری به تبادل با نهادهای بنیاد قطر همت گمارند.

وی قرار است به همراه هیات اعزامی سازمان، از بنیاد قطر و دانشگاه مطالعات اسلامی نیز بازدید به عمل آورد. لازم به ذکر است که بنیاد قطر یک نهاد غیرانتفاعی و غیر دولتی محسوب می شود که در سال 1999 تاسیس شده است و کتابخانه ملی و بسیاری نهادهای فرهنگی دیگر در این کشور تحت نظر آن بنیاد فعالیت می کنند.