آمار اهداکنندگان منابع در آذر ماه 96

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۶ - ۵:۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۶ - ۵:۱۳:۳۶
آمار اهداکنندگان منابع در آذر ماه 96

اهدا كننده

كتاب (نسخه)

 

پيايندها (نسخه)

ساير منابع غير كتابي (نسخه)

 

فارسي

عربي

لاتين

سایر

فارسي

عربی

لاتين

فارسي

لاتین

احمد مقدم

402

 

64

 

23

 

 

 

 

اسکندری

12

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات چشمه

12444

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشارات خط خطی

340

 

 

 

 

 

 

 

 

آرزو سادات اسکندری

2

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای توکلی (همکار)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

بهزاد کاظمی (همکار)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمارستان تجریش

134

 

1637

 

348

496

 

9

 

پیمان داور

5

 

4

 

 

 

 

 

 

جلال قربانی (همکار)

211

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم شرافتی

271

 

32

 

1

 

 

 

 

خانم مهرجو

42

 

43

 

 

 

 

 

 

دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی

821

 

192

 

15

 

 

 

 

دانشکده فنی تهران

132

 

42

 

8

 

 

47

 

دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران

3112

1617

 

 

480

16

 

14

 

زهرا عمادی (مرحوم جواد عمادی)

92

 

1752

 

1

57

 

 

 

زهره واصلی

16

 

 

 

 

 

 

2

 

سیدرضا ضیایی

278

 

57

 

9

 

 

1

 

سیدمحمد مقدس نیان

100

 

 

 

 

 

 

 

 

سیدمحمدحسین دیانه

5

 

8

 

 

 

 

 

 

شادی نجفیان

134

 

 

 

1

 

 

 

 

شهرستان خمین

927

 

163

 

52

 

 

 

 

عباس زندی

78

 

117

 

 

 

 

 

 

غیرانتفاعی وزارت ارشاد

163

 

56

 

1

 

108

 

 

فریدون سعدالله زاده سرابی

208

 

 

 

10

 

 

 

 

کبری مقیمی

47

 

12

 

15

 

 

 

 

کیوان باژن

19

 

 

 

62

 

 

 

 

محسن تابش

32

 

48

 

 

 

 

 

 

محمد سلیمی نمینی

3

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدهادی بنکدار

34

 

3

 

 

 

 

 

 

محمدهادی شجاری

1121

 

18

 

14

 

4

17

 

مریم دارا (مولف)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

مژگان حسینی روزبهانی

4

 

 

 

 

 

11

 

 

مهدیه نظری تلخابی

19

 

6

 

 

 

 

 

 

مهرناز پوریوسف

32

 

 

 

108

 

5

 

 

مهشید قوامی پور

1

 

 

 

 

 

 

 

 

مهنا نیک بین

19

 

 

 

 

 

 

1

 

ناشناس

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ناشناس

14

 

1

 

2

 

 

 

 

نونا ناظم زاده

118

 

17

 

2

 

 

 

 

وزارت امور خارجه

97

 

70

 

290

2

9