نزدیک به 89 هزار منبع اطلاعاتی طی چهار ماه اخیر توسط کتابخانه ملی امانت داده شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۴۸:۴۰
نزدیک به 89 هزار منبع اطلاعاتی طی چهار ماه اخیر توسط کتابخانه ملی امانت داده شد
تعداد 88 هزار و 647 منبع اطلاعاتي طي ماه هاي مهر، آبان، آذر و دي توسط كتابخانه ملي به اعضاء و مراجعان امانت داده شد.
تعداد 88 هزار و 647 منبع اطلاعاتي طي ماه هاي مهر، آبان، آذر و دي توسط كتابخانه ملي به اعضاء و مراجعان امانت داده شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين ميزان امانت مربوط به مخازن، تالار هاي مرجع و عمومي، پيايندها و منابع غيركتابي است. اين منابع امانت داده شده شامل تالار هاي تخصصي با 47 درصد، عمومي با 21 درصد كه 18 هزا و 577 مدرك را شامل مي شود، منابع غيركتابي با 30 درصد و پيايندها با 2 درصد است.
هم چنين بيشترين ميزان امانت مخازن مربوط به مخزن عمومي كتابخانه ملي است، كه 30 درصد از امانت منابع از اين مخزن بوده است.
گفتني است منابع قابل امانت كتابخانه ملي در مخازن بسته 1، 2، 3، مخزن منابع لاتين، علوم و فنون، علوم انساني و عمومي نگهداري مي شود و در صورت درخواست اعضا و پژوهشگران به آنها امانت داده مي شود.