در دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای اسناد ملی با انتقال 8 و امحاء 22 ردیف از اسناد دولتی موافقت شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱:۵۰
در دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای اسناد ملی با انتقال 8 و امحاء 22 ردیف از اسناد دولتی موافقت شد

در  دويست و شصت و هفتمين نشست شوراي اسناد ملي كه صبح امروز (شنبه 13 اسفند) در ساختمان آرشيو ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار شد، با انتقال 8 رديف از اسناد وزارت خانه ها و دستگاه هاي دولتي به آرشيو ملي و امحاء 22 رديف از اين اسناد موافقت شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، در اين نشست فرم هاي درخواست مجوز امحاي اوراق راكد سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مورد بررسي قرار گرفت.

بازنگري در آيين نامه شرايط و نحوه دسترسي به اسناد آرشيو ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران نيز از ديگر موارد بررسي شده در دويست و شصت و هفتمين جلسه شوراي اسناد ملي بود.

لازم به ذكر است شوراي اسناد ملي هر ماه با حضور غلامرضا عزيزي معاون اسناد ملي و دبير شورا، مهدي حجت رئيس شورا و رضا داوري اردكاني عضو متخصص در تاريخ و فرهنگ ايران؛ غلامرضا خواجه سروي معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ عبدالعلي تاجي معاون حقوقي ،امور مجلس و استان ها از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور؛ هادي سليمان پور رئيس مركز آموزش و پژوهش هاي بين المللي وزارت امور خارجه؛ اصغر عربيان دادستان ديوان محاسبان كشور و هادي احتشامي معاون دادستان كل كشور به عنوان اعضاي شورا تشكيل و در خصوص انتقال يا امحاي اسناد و مدارك وزارت خانه ها و دستگاه هاي دولتي كشور تصميم گيري مي شود.