رضایت 77 درصدی اعضاء کتابخانه ملی از خدمات ارائه شده در این کتابخانه


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۷/۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۲:۱۶:۳۳
رضایت 77 درصدی اعضاء کتابخانه ملی از خدمات ارائه شده در این کتابخانه
نظرسنجي صورت گرفته طي مردادماه سال جاري نشان مي دهد كه 77 درصد اعضاء كتابخانه ملي خدمات ارائه شده توسط كتابخانه ملي را خوب و متوسط لحاظ كرده اند.
نظرسنجي صورت گرفته طي مردادماه سال جاري نشان مي دهد كه 77 درصد اعضاء كتابخانه ملي خدمات ارائه شده توسط كتابخانه ملي را خوب و متوسط لحاظ كرده اند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، در اين نظرسنجي كه از نمونه 34نفري (67 درصد مرد و 33 درصد زن) و به روش زماني صورت گرفت، 12 پرسش به صورت بسته سه گزينه اي و يك پرسش به صورت باز مطرح شد. همچنين 4 سوأل شناسايي نيز به منظور معرفي اعضاء به عنوان آزمودني هاي اين تحقيق در پرسشنامه ارائه شد.
نتايج به دست آمده از اين تحقيق نظرسنجي نشان داد: اعضاء كتابخانه ملي، نحوه خدمات ارائه شده در زمينه دسترسي به پايگاه هاي مقالات را تا 41 درصد خوب و 41 درصد متوسط مي دانند. همچنين 74 درصد اعضاء نحوه برخورد كتابداران را با خود، خوب تلقي كردند. 35 درصد اعضاء كيفيت نرم افزارهاي جست و جو و بازيابي اطلاعات را خوب قلمداد كرده اند و 51 درصد نيز اعتقاد داشتند كه منابع كتابخانه ملي به روز و كافي است. كيفيت غذاي رستوران، پاركينگ كتابخانه، بهداشت نمازخانه و سرويس هاي بهداشتي نيز از جمله مسائل مطرح شده در اين پرسشنانه بود. نكته قابل توجه رضايت 11 درصدي اعضاء از وضعيت اينترنت در كتابخانه ملي است كه نشان مي دهد براي ارتقاء كيفيت اينترنت بايد در اين زمينه هر چه سريع تر اقدامي صورت بگيرد.
در مجموع نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد كه 41 درصد خدمات كتابخانه ملي را خوب، 36 درصد متوسط و 23 درصد ضعف لحاظ كرده اند.
خاطرنشان مي شود نتايج اين نظرسنجي، طي گزارشي به منظور بررسي بيشتر و اجرايي كردن درخواست هاي اعضاء به رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي و مسئولان مربوطه ارسال شده است.
اضافه مي شود، كتابخانه ملي داراي 150 هزار عضو است كه از اين ميان 20 هزار نفر از اعضاء، فعال محسوب مي شوند و دست كم يك بر در ماه از خدمات كتابخانه ملي استفاده مي كنند.