بررسی و داوری 75 مقاله در همایش "نقش اسناد در تاریخ نگاری استان بوشهر"


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۲۲:۴۹
بررسی و داوری 75 مقاله در همایش
دبير همايش "نقش اسناد در تاريخ نگاري استان بوشهر" از ارسال 75مقاله به دبيرخانه اين همايش خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. غلامحسين نظامي دبير اين همايش گفت: هدف از برگزاري اين همايش شناسايي مجموعه اسناد استان بوشهر، خليج فارس و تمام خطه جنوب كشور و همچنين تشويق و ترغيب پژوهشگران اين استان براي مراجعه به سازمان اسناد و كتابخانه ملي در مركز بوشهر براي استفاده از اسناد تازه گردآوري شده اين مركز است.

دبير همايش مذكور اضافه كرد: از 75 مقاله رسيده به دبيرخانه همايش و پس از بررسي ها و داوري هاي لازم، 22 مقاله شايسته ارائه در همايش شناخته شدند و 45 مقاله نيز در مجموعه مقالات دوجلدي همايش چاپ مي شوند.