نگاه همکاران به سایت سازمان: 64 درصد هر روز از سایت بازدید می کنند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۵/۱۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۲:۳۳:۲۷
نگاه همکاران به سایت سازمان: 64 درصد هر روز از سایت بازدید می کنند
در ادامه نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط بخش افكارسنجي روابط عمومي سازمان، مشخص شد كه 64 درصد همكاران هر روز از وب سايت و پورتال سازمان بازديد مي كنند و از بخش هاي مختلف آن بهره مند مي شوند.
در ادامه نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط بخش افكارسنجي روابط عمومي سازمان، مشخص شد كه 64 درصد همكاران هر روز از وب سايت و پورتال سازمان بازديد مي كنند و از بخش هاي مختلف آن بهره مند مي شوند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، پيمايش انجام شده توسط واحد افكارسنجي روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، از نمونه 30 نفري صورت گرفت كه 43 درصد مرد و 57 درصد آنان زن بودند. از نمونه فوق، 7 درصد ديپلم، 7 درصد فوق ديپلم، 43 درصد ليسانس، 40 درصد فوق ليسانس و 3 درصد نيز در مقطع دكترا بودند. از نظر ميزان سابقه نيز 40 درصد زير 10 سال، 44 درصد بين 10 تا 20 سال و 16 درصد نيز بالاي 20 سال سابقه داشته اند.
نتايج ديگر نشان داد كه 64 درصد آزمودني ها در پاسخ به سوأل ميزان بازديد از وب سايت گزينه "هر روز" را انتخاب كرده اند. از طرفي 20 درصد نيز گزينه "هفته اي يكبار" را برگزيدند. همچنين در پاسخ به سوأل مناسب بودن طراحي سايت، 36 درصد آن را مناسب دانستند و بقيه گزينه "تاحدودي" و "عدم تناسب" را انتخاب كردند. در ادامه "بخش اخبار روابط عمومي" با 44 درصد بيشترين مخاطب را داشت و بعد از آن بخش "جست و جوي منابع" با 20 درصد و "انديشگاه" با 13 درصد قرار گرفتند. در ادامه نيز همكاران جاي برخي از بخش ها نظير نقد كتاب، پررنگ كردن مراكز استاني، كتاب شناسي ايران، اخبار فرهنگي كشور، پررنگ كردن عضويت و ايجاد بخش معرفي خدمات پشتيباني سازمان را در وب سايت سازمان خالي دانستند.
اضافه مي شود در پايان همكاران سازمان با 64 درصد انتخاب معتقد بودند كه وجود هر دو بخش "اطلاع رساني خبري" و "جست و جوي منابع" براي وب سايت سازمان لازم است.
شايان ذكر است پرسشنامه تهيه شده براي انجام پيمايش مذكور داراي 5 سوأل شناسايي، 8 سوأل بسته و يك سوأل باز بود. علاقه مندان به اطلاع از همه نتايج به دست آمده مي توانند با روابط عمومي سازمان تماس حاصل فرمايند.