رضایت 60 درصدی مهمانان خارجی از بازدید کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۷/۱۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۲:۱۵:۲۹
رضایت 60 درصدی مهمانان خارجی از بازدید کتابخانه ملی
در ادامه نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط بخش افكارسنجي روابط عمومي سازمان، مشخص شد كه 60 درصد بازديدكنندگان خارجي از نحوه بازديد كتابخانه ملي رضايت كامل دارند و 15 درصد نيز ميزان رضايت خود را در حد متوسط اعلام كرده اند.
در ادامه نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط بخش افكارسنجي روابط عمومي سازمان، مشخص شد كه 60 درصد بازديدكنندگان خارجي از نحوه بازديد كتابخانه ملي رضايت كامل دارند و 15 درصد نيز ميزان رضايت خود را در حد متوسط اعلام كرده اند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، پيمايش انجام شده توسط واحد افكارسنجي روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، از نمونه 163 نفري از بازديدكنندگان خارجي صورت گرفت كه 30 درصد مرد و 70 درصد آنان زن بودند.
نتايج ديگر نشان داد كه 73 درصد آزمودني ها رضايت خود را از "نحوه هماهنگي براي بازديد" اعلام كردند. همچنين در پاسخ به سوأل "نحوه برخورد رفتاري متصديان بازديد"،76/5 درصد آن را مناسب دانستند. در ادامه، ميزان رضايت بازديدكنندگان خارجي از گويه "ارزش مكان هاي بازديدشده" 66/5 درصد به دست آمد. "نحوه بيان و معرفي مكان هاي بازديد"، "ظاهر و آراستگي متصديان بازديد"، "نحوه پاسخ گويي به سوألات طرح شده"، "ارتباط مكان هاي بازديد شده با تخصص و علاقه مندي بازديدكنندگان" و "مدت زمان صرف شده براي كل بازديد"، از جمله گويه هاي ديگر اين پيمايش بود.
شايان ذكر است پرسشنامه تهيه شده براي انجام پيمايش مذكور داراي 2 سوأل شناسايي، 8 سوأل بسته و يك سوأل باز بود و نمونه حاصله در سطح 5 درصد خطا از جامعه 285 نفري آزمودني ها در دو ماه مرداد و شهريور 1394 انتخاب شد.
علاقه مندان به اطلاع از همه نتايج به دست آمده مي توانند با روابط عمومي سازمان تماس حاصل فرمايند.