نشست نحوه تدوین استراتژی پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی " 6 دی 1393 "

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۴ - ۸:۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۵ - ۴:۳۴:۴۴
نشست نحوه تدوین استراتژی پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

نشست" نحوه تدوين استراتژي پژوهش در سازمان " با سخنراني امير مقدمي و فرزانه شادان پور در انديشگاه فرهنگي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، فرزانه شادان پور در نشست نحوه تدوين استراتژي پژوهش در سازمان گفت: در سال هاي اخير با ادغام هايي كه در سازمان اسناد و كتابخانه ملي انجام شده، دايره وظايف سازمان بيشتر شده است و در چنين شرايطي ضرورت تدوين برنامه استراتژيك سازمان احساس مي شود.
او افزود: درمستندات برنامه استراتژيك سازمان اسناد و كتابخانه ملي؛ تبديل شدن به پل ارتباطي دانش درنظر گرفته شده است. در چنين شرايطي سازمان اسناد و كتابخانه ملي بايد تبديل به مرجع پيشرو دانش در كشور و منطقه تبديل شود.
شادان پور ادامه داد: با وجود اين كه پژوهش بايد در برنامه استراتژري سازمان نقش كليدي را بازي كند اما متاسفانه تا پيش از اين در برنامه هاي استرتژيك سازمان نقش پر رنگي براي پژوهش تعريف نشده بود.
او در ادامه به ضرورت اولويت گذاري طرح هاي پژوهشي اشاره كرد و گفت: براي اولويت بندي طرح هاي پژوهشي در محيط رسمي بايد عوامل مختلفي را بررسي كنيم و نبايد تك بعدي پيش بريم.

شادان پورگفت: متاسفانه در سازمان اسناد و كتابخانه ملي تاكنون سابقه استراتژي نويسي نداشته ايم و اين كار را دشوارتر مي كند. 
اميرمقدمي در ادامه اين نشست با اشاره به ضرورت پژوهش در سازمان متبوع خويش گفت: متاسفانه بحث پژوهش درسازمان اسناد و كتابخانه ملي نهادينه نشده است و اگر پژوهشي در سازمان انجام شده ، بيشتراين پژوهش ها بر روي موضوع خاصي متمركز نبوده اند. در 80 مصاحبه اي كه با خبرگان سازمان اسناد و كتابخانه ملي داشتيم، اين موضوع مطرح شده است.
او افزود: با اين كه پژوهش در سازمان نهادينه نشده، اما با اين همه چراغ پژوهش در سازمان ما خاموش نشده است . به دليل عدم تمركز و واگرايي براهداف و طرح هاي پژوهشي تاكنون طرح هاي بسياري در سازمان به ثبت رسيده و در مرحله اجرايي قرار گرفته كه نتيجه جامعي نداشته و در نهايت نتيجه آن هيچ ربطي هم به اهداف سازمان نداشته است.
مقدمي با اشاره به فرايند بررسي طرح ها در شوراي پژوهش گفت: متاسفانه طرح هايي كه به شوراي پژوهش ارسال مي شد براي دريافت راي نهايي بايد انتظار طولاني مي كشيدند و چون امر پژوهش در سازمان نظام مند نبود ، درباره سرنوشت طرح و اين كه در چه مرحله اي قرار دارد اطلاعات درستي در دست نبود.
او افزود: ميان طرح هاي پژوهشي و بودجه اي كه سازمان براي آن ها در نظر مي گيرد هماهنگي وجود ندارد و اين موضوع موجب شكل گيري مشكلات متعددي مي شود.
مقدمي گفت: بايد براي رسيدن به نظامي قانونمند در امر پژوهش در سازمان به تعريف درستي از پژوهش، پژوهشگر و علل پذيريش طرح ها برسيم و براي هر طرح پژوهشي برنامه اي اتخاذ كنيم كه مراحل پژوهش را پيش بيني كنيم تا براساس آن دريابيم كه گزارش نهايي پژوهش چقدر با سند استراتژيك طرح همسو است ..
اين پژوهشگر در ادامه از راه اندازي سايت پژوهش خبر داد و گفت: همكاران سازمان از طريق اينترانت به اين سايت دسترسي خواهند داشت و اين سايت به گونه اي طراحي شده است كه مراحل كار هر طرح پژوهشي و بودجه اي كه براي آن اختصاص داده شده است مشخص خواهد شد و پژوهشگران مي توانند مسيري كه يك طرح طي مي كند را از طريق سايت دنبال كنند.
به گفته مقدمي براي اين كه در امرپژوهش به نظامي قانونمند برسيم، بايد اطلاعات خود را در اين حوزه گسترش دهيم چون با اطلاعات اندك نمي توانيم تصميم گيري درستي داشته باشيم.
او افزود: پژوهش در واقع پشتيباني معنوي از عمليات هاي سازمان را برعهده دارد از اين نظر پژوهش از اهميت ويژه اي در سازمان برخوردار است و اگر پژوهش را از برنامه هاي سازمان فاكتور بگيريم فعاليت هاي سازمان معطوف به برنامه هاي اجرايي و روزمره مي شود.
اين پژوهشگر با اشاره به ضرورت راه اندازي بانك اطلاعات در سازمان گفت: بايد پيش از اين كه طرحي به مرحله اجرايي برسد تمام اطلاعات درباره اين طرح گردآوري شود و اين بانك اطلاعاتي به صورت اينترنتي تدوين شود تا سرعت دسترسي به آن به سهولت ميسر شود.
مقدمي در پايان با بيان اين مطلب كه جايگاه مرجعيت سازمان اسناد و كتابخانه ملي به دليل ضعف در امر پژوهش در خطر است گفت: براين اساس بايد طرح هاي پژوهشي را به دو دسته تقسيم كرد: طرح هاي كه داراي فوريت اجرايي هستند و طرح هايي كه ضرورتي براي فوريت اجرايي آن وجود ندارد و براين اساس طرح هاي مهم در دستور كار قرار گيرند.