بیش از 5 هزارو 700 نفر در شش ماهه نخست سال 92 عضو کتابخانه ملی شدند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۸/۱۷ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۱۵:۳۱
بیش از 5 هزارو 700 نفر در شش ماهه نخست سال 92 عضو کتابخانه ملی شدند
در  شش ماهه نخست سال 92، تعداد 5 هزارو 764 نفر به عضويت سازمان اسناد و كتابخانه ملي درآمدند كه از اين ميان 3هزار و 583 نفر را زن و 2 هزارو 181 نفر را مرد تشكيل مي دهند.
در شش ماهه نخست سال 92، تعداد 5 هزارو 764 نفر به عضويت سازمان اسناد و كتابخانه ملي درآمدند كه از اين ميان 3 هزار و 583 نفر را زن و 2 هزارو 181 نفر را مرد تشكيل مي دهند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، از ميان اعضاء جديد كتابخانه ملي، 4 هزار و 807 نفركارشناسي ارشد و دانشجوي اين مقطع، 386 نفر دكتراي حرفه اي و دانشجوي اين مقطع، 286 نفر دكتراي تخصصي و دانشجوي اين مقطع، 11 نفر فوق دكترا و دانشجوي اين مقطع، 35 نفر هيئت علمي و 16 نفر داراي تحصيلات حوزوي ، 4 نفر زير ديپلم، 33 نفر ديپلم، 10 نفر فوق ديپلم و دانشجوي اين مقطع، 186 نفر كارشناسي و دانشجوي اين مقطع هستند. لازم به يادآوري است بنا بر قانون مصوب شده هيئت امناي سازمان، فقط افرادي مي توانند در كتابخانه ملي عضو شوند كه حداقل دانشجوي كارشناسي ارشد باشند و يا گواهي دال بر داشتن شرايط ويژه نظير داشتن مقالات علمي، كتاب و نظاير آن كه در سايت سازمان قابل رؤيت است به همراه داشته باشند. اين قانون به منظور فراهم آوردن امكانات بهتر و بيشتر براي پژوهشگران و تغيير وضعيت كتابخانه ملي از محلي به عنوان قرائت خانه به محلي براي انجام پژوهش است.
خاطرنشان مي شود، هم اكنون بيش از 150 هزار نفر عضو كتابخانه ملي هستند و علاقه مندان به عضو شدن در اين كتابخانه مي توانند با مراجعه به سايت سازمان اسناد و كتابخانه ملي به آدرس http://www.nlai.ir/default.aspx از نحوه عضويت در كتابخانه ملي مطلع شوند.