ارزشیابی بیش از 47 میلیون برگ سند در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱۹:۴۲
ارزشیابی بیش از 47 میلیون برگ سند در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس
در سه ماهه سوم سال جاري، 47 ميليون و 156 هزار و 424 برگ سند در مركز اسناد و كتابخانه ملي شيراز مورد ارزشيابي قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، اين اسناد مربوط به آموزش و پرورش و دادگستري شهرهاي مختلف استان فارس، استانداري، اداره كل ميراث فرهنگي، اداره كل بهزيستي و اداره كل بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح استان فارس است.
از اين تعداد سند، 338 هزار و 910 برگ در رديف اسناد انتقالي و 46 ميليون و 826 هزار و 514 برگ سند در رديف اسناد امحائي قرار گرفته است.