افزایش 45 درصدی آمار ارائه شاپا به نشریات کشور توسط کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۱۵:۵۲
افزایش 45 درصدی آمار ارائه شاپا به نشریات کشور توسط کتابخانه ملی
بر اساس آمار سال 1391 مركز ملي شاپا در سازمان اسناد و كتابخانه ملي، آمار شماره استاندارد بين المللي پيايندها(شاپا) نسبت به سال پيش از آن، 44.18 درصد افزايش دارد.
بر اساس آمار سال 1391 مركز ملي شاپا در سازمان اسناد و كتابخانه ملي، آمار شماره استاندارد بين المللي پيايندها(شاپا) نسبت به سال پيش از آن، 44.18 درصد افزايش دارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال 91 تا كنون، تعداد 620 شماره به پيايندها يا نشريات چاپي و الكترونيكي و به زبان هاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه، ارمني، روسي و زبان هاي ديگر اختصاص يافت.
ناشران روزنامه ها، مجله ها، هفته نامه ها و سالنامه ها و ساير انواع پيايندها براي درخواست شماره استاندارد بين المللي پيايندها(شاپا)ISSN در خصوص پيايندهايي كه تاكنون منتشر نشده است، مي توانند با تكميل پرسش نامه اطلاعات كتابشناختي پيايندها يا فرم درخواست شاپا از طريق وب سايت اينترنتي www.shapa.irتهيه اسكن طرح روي جلد، اسكن شناسنامه پيايند و اسكن مجوز نشر و ارسال اين مدارك از طريق وب سايت شاپا اقدام نمايند. هم چنين پيايندهايي كه قبلاً منتشر مي شدند، بايد پس از تكميل فرم درخواست شاپا، يك نسخه از آخرين شماره منتشرشده از نشريه را از طريق وب سايت شاپا ارسال نمايند.
پيايندها يا نشريات الكترونيك پيوسته و آن لاين نيز تنها با تكميل پرسش نامه اطلاعات كتابشناختي پيايندها در وب سايت اينترنتي شاپا درخواست خود را ثبت نمايند.
ناشران پيايندهاي چاپي و الكترونيكي مي توانند براي ارتباط با اين اين مركز از طريق سازمان اسناد و كتابخانه ملي واقع در بزرگراه شهيد حقاني(غرب به شرق)، بلوار كتابخانه ملي، صندوق پستي 153761411، دورنگار 88644061، پست الكترونيكي issn@nlai.ir و وب سايت شماره استاندارد بين المللي كتابشناختي www.shapa.ir مكاتبه نمايند.