اهداء مجموعه کتاب 420 جلدی از سوی کتابخانه ملی به کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی افغانستان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۷ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۴۱:۵۴
اهداء مجموعه کتاب 420 جلدی از سوی کتابخانه ملی به کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی افغانستان
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهور اسلامي ايران در راستاي توافق هاي صورت گرفته با كشور اسلامي افغانستان و به منظور گسترش روابط فرهنگي و تامين منابع كتابخانه اي اين كشور، مجموعه اي 420 جلدي را به كتابخانه كانون فرهنگي ناصر خسرو بلخي اهدا كرد.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهور اسلامي ايران در راستاي توافق هاي صورت گرفته با كشور اسلامي افغانستان و به منظور گسترش روابط فرهنگي و تامين منابع كتابخانه اي اين كشور، مجموعه اي 420 جلدي را به كتابخانه كانون فرهنگي ناصر خسرو بلخي اهدا كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. كانون فرهنگي ناصر خسرو بلخي يك نهاد علمي و فرهنگي در افغانستان است كه بيش از 24 سال در عرصه خدمات فرهنگي و گسترش زبان و ادب فارسي در اين كشور فعاليت مي كند و در سال 1377 مجموعه 50 هزار جلدي كتابخانه كانون به دليل جنگ و نزاع هاي داخلي از بين رفت.
گفتني است بر اساس تفاهم نامه همكاري با اين كشور و مشتركات زباني، فرهنگي و ديني مجموعه ديگري به كانون فرهنگي ناصر خسرو بلخي افغانستان اهدا خواهد شد.