بهره برداری از 4هزار و 854 سند خریداری شده دوره قاجار در کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۲۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۵۹:۱۵
بهره برداری از 4هزار و 854 سند خریداری شده دوره قاجار در کتابخانه ملی
تعداد 4هزار و 854 سند از اسناد خريداري شده مربوط به دوران قاجار توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج. ا. ا. مورد بهره برداري قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج. ا. ا.، اين اسناد خريداري شده شامل اسناد ديواني و شخصي مربوط به دوره هاي سلطنت ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه قاجار است كه پس از تنظيم، فهرست نويسي و ورود اطلاعات آماده بهره برداري شده و در اختيار مراجعان قرار گرفته است.
فرمان ها، مبايعه نامه ها، استشهاد نامه احكام حكومتي و شرعي، مكاتبات مالي، برات، جمع و خرج، اجاره نامه ها، عقدنامه ها، وصيت نامه ها، عريضه ها، حق التوليه، وقفنامه ها، گواهي تحصيلي، التزام نامه، تعليقيه ديواني، تقديميه ها، شجره نامه ها، استفتاآت، اسنادي در خصوص اختلافات ملكي، مكاتبات با تجار، ميزان ماليات و گزارش هاي زمامداران از جمله اين اسناد هستند.