خمسه نظامی 4

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۴۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۱۳:۴۸:۴۹
خمسه نظامی 4

محل نگهداری اثر: کتابخانه و موزه ملی ملک

شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 6031

تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1388

شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1010

تاریخ ثبت در فهرست جهانی حافظه جهانی: 2011

شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:

 

توضيحات: نسخه خطي در سال1388 شمسي(2009 ميلادي) از سوي كتابخانه و موزه ملي ملك به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد و در بهمن ماه 1388 شمسي (2010 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد. 

 پنج گنج یا خمسه یکی از بزرگ ترین آثار ادبی‌ایران، سروده نظامی گنجوی است.‌این اثر شامل پنج منظومه مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، برگرفته از داستان های مشهور ادبیات فارسی است. سرودن مخزن الاسرار در سال 572 ق. به پایان رسیده و دارای 2263 بیت است. خسرو و شیرین در سال های 573 تا 576 ق. سروده شده و 6512 بیت دارد. لیلی و مجنون نیز در سال 584 ق. و بعد از خسرو و شیرین در 4718 بیت سروده شد. هفت پیکر یا هفت گنبد در 5136 بیت و در سال 593 ق. به نظم درآمد. اسکندرنامه نیز 10500 بیت دارد و در مورد داستان اسکندر مقدونی و سفرهای جنگی وی است. از‌این اثر پنج نسخه در مدرسه عالی شهید مطهری، موزه ملی‌ایران، کاخ موزه گلستان، کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران موجود است.

 برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران