خمسه نظامی 3

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۴۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۱۳:۴۴:۲۸
خمسه نظامی 3

محل نگهداري اثر: موزه ملي ايران

شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 4393

تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1388

تاریخ ثبت در فهرست جهانی حافظه جهانی: 2011

شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1009

توضیحات: پنج گنج یا خمسه یکی از بزرگ ترین آثار ادبی‌ایران، سروده نظامی گنجوی است.‌این اثر شامل پنج منظومه مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه، برگرفته از داستان های مشهور ادبیات فارسی است. سرودن مخزن الاسرار در سال 572 ق. به پایان رسیده و دارای 2263 بیت است. خسرو و شیرین در سال های 573 تا 576 ق. سروده شده و 6512 بیت دارد. لیلی و مجنون نیز در سال 584 ق. و بعد از خسرو و شیرین در 4718 بیت سروده شد. هفت پیکر یا هفت گنبد در 5136 بیت و در سال 593 ق. به نظم درآمد. اسکندرنامه نیز 10500 بیت دارد و در مورد داستان اسکندر مقدونی و سفرهای جنگی وی است. از‌این اثر پنج نسخه در مدرسه عالی شهید مطهری، موزه ملی‌ایران، کاخ موزه گلستان، کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران موجود است.

توضيحات: نسخه خطي در سال1388 شمسي(2009 ميلادي) از سوي موزه ملي ايران به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد و در بهمن ماه 1388 شمسي (2010 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد.

برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران