با انتقال 220 هزار نسخه پایان نامه به کتابخانه ملی، دسترسی پژوهشگران به منابع تسهیل می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۴/۱۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۵:۵۰:۵۹
با انتقال 220 هزار نسخه پایان نامه به کتابخانه ملی، دسترسی پژوهشگران به منابع تسهیل می شود
صبح امروز دكتر صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در نشست خبري خود كه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، بر حركت علمي مؤثر سازمان در مسير علمي تأكيد و كسب دست آوردهاي مناسب در سال هاي اخير را شاهدي بر اين مسئله دانست.
صبح امروز دكتر صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در نشست خبري خود كه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، بر حركت علمي مؤثر سازمان در مسير علمي تأكيد و كسب دست آوردهاي مناسب در سال هاي اخير را شاهدي بر اين مسئله دانست.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در تشريح دست اوردهاي جديد علمي سازمان گفت: ويراست چهارم سرعنوان هاي موضوعي با 106 هزار و 500 ركورد و روزآمد كردن اصطلاح نامه فرهنگي فارسي در ويراست سوم از جمله كارهاي علمي سازمان است. همچنين طبق آخرين توافقات با پژوهشگاه ايرانداك، تعداد 220 هزار نسخه پايان نامه آن سازمان به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل مي شود و بر مبناي استانداردهاي لازم ديجيتال سازي شده و در اختيار ايرانيان داخل و خارج از كشور در هر نقطه جهان قرار خواهد گرفت و دسترسي پژوهشگران به منابع را تسهيل مي كند. دكتر صلاحي همچنين از ارائه نسخه تمام متن پايان نامه ها در سايت سازمان خبر داد و تصريح كرد: اين كار باعث مي شود تا فروش پايان نامه ها به حداقل برسد و اطلاعات كپي شده از پايان نامه ها كاملا قابل رديابي باشد. صلاحي همچنين يادآور شد: با تجميع پايان نامه ها در يك محل ديگر از تكرار موضوعات انجام شده جلوگيري مي شود و با يك جست و جو مي توان موضوعات تكراري را براي جلوگيري از هدررفت سرمايه و وقت تشخيص داد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ادامه از دريافت بيش از 2 ميليون برگ سند مربوط به نهاد رياست جمهوري خبر داد و اين انتقال را در طول تاريخ آرشيو بي نظير دانست. صلاحي در ادامه با ياداوري ثبت دو اثر تاريخي از ايران در حافظه جهاني گفت: دو اثر با عنوان كتاب "ذخيره خوارزمشاهي" و "مجموعه 500 نقشه دوره قاجار" از ايران در بخش حافظه جهاني يونسكو ثبت شد كه در مجموع تعداد آثار ثبت شده ايراني در اين نهاد مهم بين المللي را به عدد 7 رساند و ما را در اين زمينه در كنار كشورهاي آمريكا و هند در رتبه هفتم جهان قرار داد. صلاحي در تشريح ويژگي هاي اين دو اثر بيان داشت: كتاب ذخيره خوارزمشاهي اولين كتاب پزشكي به زبان فارسي است و نقشه هاي دوره قاجار نيز مشتمل بر آثار تمدني ايران، نام خليج فارس و جزاير سه گانه و ساير موارد تاريخي است.
شايان ذكر است دكتر صلاحي در پايان اين نشست خبري، مصاحبه هاي اختصاصي نيز با خبرنگاران داشت و به سؤالات آنها در زمينه هاي مختلف سازماني پاسخ گفت.