بازدید 207 نفر شخصیت و اندیشمند خارجی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی از ابتدای سال


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۴/۱۸ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۳:۱۲
بازدید 207 نفر شخصیت و اندیشمند خارجی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی از ابتدای سال
در فصل بهار سال 1391، دويست و هفت تبعه خارجي، در قالب تورهاي فرهنگي و علمي، از بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند
در فصل بهار سال 1391، دويست و هفت تبعه خارجي، در قالب تورهاي فرهنگي و علمي، از بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. برآوردها و گزارش هاي آماري از مهمانان خارجي نشان مي دهد، 120 نفر از اين افراد (58 درصد)، در شمار دانشجويان و انديشمندان لحاظ مي گردند و 87 نفر (42 درصد) از اين تعداد را ديپلمات ها و مقام هاي دولتي خارجي شامل مي شوند كه به منظور انقاد قرارداد و مفاهمه نامه هاي جديد و گسترش روابط فرهنگي في مابين، از سازمان ديدن كرده اند.
اين گزارش در ادامه نشان مي دهد كه در مجموع در طي سه ماهه نخست سال 1391، 5/21 درصد از بازديد كنندگان و مهمانان سازمان اسناد و كتابخانه ملي را، مهمانان خارجي تشكيل مي دهند.
تحليل آماري ساير بازديدكنندگان سازمان ، نشان مي دهد در مدت زمان مذكور سازمان اسناد و كتابخانه ملي، در مجموع پذيراي 155 نفر (5/16 درصد) مهمان دانشگاهي، 300 نفر (5/31 درصد) دانش آموز، 52 نفر (5/5 درصد) كتابدار، 38 نفر (4 درصد) آرشيويست، 123 نفر (5/13 درصد) كارمند بخش دولتي و 70 نفر (5/7 درصد) و كارمند بخش خصوصي، بوده است كه مجموع اين تعداد، عدد 945 نفر بازديد كننده از سازمان اسناد و كتابخانه ملي را نشان مي دهد.
شايان ذكر است، اين تعداد بازديدكننده در مقايسه با آمار سال گذشته كه تعداد 169 نفر را نشان مي دهد، داراي 22 درصد رشد بوده است.
علاقه مندان به بازديد از سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مي توانند با انجام هماهنگي هاي لازم با بخش بازديد هاي روابط عمومي، هماهنگي هاي لازم را به منظور بازديد خويش به عمل آورند.