واسپاری بیش از 202 هزار منبع اطلاعاتی به کتابخانه ملی در نه ماهه نخست سال جاری


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۴:۵۲:۴
واسپاری بیش از 202 هزار منبع اطلاعاتی به کتابخانه ملی در نه ماهه نخست سال جاری
تعداد 202 هزار و 388 نسخه منبع اطلاعاتي، طي 9 ماهه نخست سال جاري به سازمان اسناد و كتابخانه ملي واسپاري شد.
تعداد 202 هزار و 388 نسخه منبع اطلاعاتي، طي 9 ماهه نخست سال جاري به سازمان اسناد و كتابخانه ملي واسپاري شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، از اين منابع كه شامل كتاب، پايان نامه، نشريه و منابع غيركتابي مي شود، تعداد 158 هزار و 34 نسخه كتاب، 23 هزار و 87 نسخه پايان نامه، 9 هزار و 990 نسخه نشريه و 11 هزار و 277 اثر مربوط به منابع غيركتابي است.
گفتني است بر اساس قانون واسپاري كليه ناشران، دانشگاه ها و موسسات پژوهشي موظف هستند 2 نسخه از منابع منتشر شده مكتوب و غيرمكتوب و هم چنين نسخه اي از طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي موسسات و دانشگاه هاي وابسته را به صورت رايگان به كتابخانه ملي تحويل دهند.